Zakres Konf. SPD, CD-ROM, Oddziały PTETiS, Tatry, Materiały konferencyjne,
ABSTRACTS, Wielcy Elektrycy Polscy, Historia konferencji SPD.

O jubileuszowej konferencji SPD-10

Symulacja Procesów Dynamicznych

1980 - 1998


Sympozjum SPD-10 odbyło się w dniach 15 - 19 czerwca 1998 r. w Zakopanem - Kościelisku.

Schronisko na Hali Kondratowej

Schronisko na Hali Ornak

Na SPD-10 można było zgłaszać prace oryginalne, dotąd niepublikowane, zilustrowane przykładami zastosowań przedstawionych teorii na temat symulacji komputerowej procesów dynamicznych w następujących dziedzinach:

elektrotechniki, elektroniki, mechaniki i innych dziedzin technicznych, a także
ekologii, rolnictwa, biologii, medycyny,
fizyki, matematyki,
biznesu, ekonomii, logistyki
itd.

a w szczególności:

  • symulacji cyfrowej, analogowej i hybrydowej,
  • symulacji systemów technicznych: układów elektromechanicznych, elektronicznych, mechanicznych, chemicznych oraz urządzeń i sieci elektrycznych itp.
  • symulacji systemów nietechnicznych: biologicznych, ekonomicznych itp.
  • technik i metod symulacyjnych w zagadnieniach analizy, syntezy, optymalizacji i projektowania systemów dynamicznych;
  • algorytmów i programów rozwiązywania równań różniczkowych i ich układów;
  • języków symulacyjnych i oprogramowania symulacyjnego.


Materiały konferencyjne SPD-10 zostały wydane drukiem i w postaci elektronicznej - na CD-ROM-ie, profesjonalnie.
Wersja na CD-ROM-ie zawiera, oprócz całości materiałów wydrukowanych (409 str.), kolorowe fotografie i zajmuje tylko 15 MB.

Pierwszy polski CD-ROM konferencyjny
Pierwszy polski CD-ROM konferencyjny (1998r.)

Terminarz sympozjum:

do 26 I 98 - nadsyłanie kart zgłoszenia uczestnictwa i streszczeń,
do 30 I 98 - wnoszenie opłaty sympozjalnej,
do 16 II 98 - akceptacja streszczeń,
do 16 III 98 - nadsyłanie pełnych tekstów referatów,
do 18 V 98 - akceptacja referatów oraz potwierdzenie rezerwacji nocl/wyż.,
do 25 V 98 - program obrad i ostatnie informacje dotyczące toku SPD-10,
do 30 X 98 - rozesłanie materiałów konferencyjnych (książka + CD-ROM).Oddziały PTETiS:

Materiały Konferencyjne SPD (book & CD-ROM)


Adres do korespondencji: e-mail

Copyright by PMM
Uwagi na temat tej strony proszę przesyłać na adres: Webmaster