Strona Główna Aktualności Linki Kontakt
Baza Pracowników
Baza Doktorantów Doktoraty
Tematy Prac Studia Dzienne Studia Zaoczne Studia Podyplomowe
O Zakładzie Historia Laboratoria Absolwenci (1949-2002) Absolwenci od 2003 Seminaria ZTŚ Plan Zajęć Projekty Zdjęcia
Aktualności Plan zajęć Dla studentów
Strona Główna  >  ZTS  >  Absolwenci 1949-2002

Lp.

Dyplomant

Temat pracy

Rodzaj pracy

Data obrony

Kierownik pracy


1949 - 1954

1.

Lelakowski Andrzej

Fotometrowanie lamp fluorescencyjnych.

mgr

21.10.49.

T. Oleszyński

2.

Wojciechowski Henryk

Pomiary fotometryczne lamp fluoryzujących.

mgr

12.12.49.

T. Oleszyński


3.

Kucharski W.

Racjonalna oprawa do oświetlenia ulicznego m. Warszawy.

mgr

15.04.51.

T. Oleszyński

4.

Staśkiewicz Waldemar

Zasady oświetlenia zakładów produkcyjnych przemysłu jedwabniczo - galanteryjnego.

mgr

07.01.52.

T. Oleszyński

5.

Muller Danuta

Opracowanie przyrządu do pomiaru temperatury barwy źródeł światła.

mgr

07.10.52.

W. Felhorski


6.

Tietz Zygmunt

Wytyczne projektowania oświetlenia ulic w dzielnicach zabytkowych miast.

mgr

1952


7.

Malesa Józef

Zasady oświetlenia stacji obsługi samochodów.

mgr

1952


8.Kurowski Edmund

Urządzenie do badania światłości projektorów.

inż.

20.01.53

T. Oleszyński

9.

Barzykowski Jerzy

Określenie jaskrawości powierzchni oświetlanych.

mgr

15.06.54

T. Oleszyński


1955

10.

Bąk Jerzy

Zbadanie wpływu nierównomierności współczynnika odbicia powierzchni lumenomierza na dokładność pomiaru strumienia świetlnego.

mgr

01.55.

T. Oleszyński

11.

Wójcicki Władysław

Oświetlenie bankowej hali operacyjnej sufitem rastrowym.

mgr

20.05.55.

W. Felhorski

12.

Brzozowski

Stefan

Ocena wartości użytkowej krajowego sprzętu do oświetlenia teatralnego.

mgr

1955


13.

Podrucki Stefan

Oprawa oświetleniowa pyłoszczelna

(300-500)W.

inż.

06.06.55.

T.Oleszyński

14.

Brzozowski Edward

Gajewska Wanda

Opracowanie prototypów żarówek:

a.) do semaforów 60V 25W

b.) do zabezpieczenia ruchu pociągów

6V 0,21A

inż.

15.06.55.


M.H.

15.

Kudrycki

Longin

Projekt oświetlenia audytorium „E”.

inż.

15.06.55.

W. Felhorski

16.

Bohlman Janusz

Małkowska Krystyna

Żarówki A-24 w/g GOST 2023 - 50

inż.

15.06.55.

M. H.

17.

Jeżyński

Czesław

Projekt oświetlenia terenu Politechniki Warszawskiej.

inż.

15.06.55.

W. Felhorski

18.

Bryński Wiktor

Projektowanie oświetlenia w nastawniach.

mgr

26.04.55

W. Felhorski

19.

Ziółkowski

Wacław

Projekt oświetlenia Gmachu Głównego P.W.

inż.

24.09.55.

W. Felhorski


1956

20.

Kula Lucjan

Leszczyński

Stanisław

Zbadanie wpływu natężenia oświetlenia i barwy światła na ostrość widzenia.

inż.

13.06.56.

W. Felhorski

21.

Wiśniewski Marek

Zbadanie wpływu odstępów między lampami na gospodarność energetyczną i świetlną oświetlenia dużych hal fabrycznych.

inż.

15.06.56.

W. Felhorski

22.

Kamiński Waldemar

Analiza porównawcza metod obliczania natężenia oświetlenia przy oświetleniu projektowanym dużych przestrzeni.

inż.

17.06.56

W. Felhorski

23.

Cieplak Józef

Holc Władysław

Opracowanie dokumentacji technicznej na żarówki do powiększalników 110 V 75 W i 120 V 150 W.

inż.

18.08.56

M. Hutner

24.

Konecki Konrad

Wytyczne oświetlenia okien wystaw.

mgr

14.11.56

T. Oleszyński


1957

25.

Turowski Eugeniusz

Projekt oświetlenia ul. Chałubińskiego lampami fluoryzującymi.

inż.

28.01.57.

W. Felhorski

26.

Veit Danuta

Oświetlenie sali muzealnej malarstwa z górnym światłem dziennym.

inż.

07.01.57.

jw.

27.

Gierwatowska Jadwiga

Porównanie kosztów oświetlenia żarówkowego i fluorescencyjnego dużej hali fabrycznej przy pracy 1, 2,

i 3 zmianowej.

inż.

20.01.57

jw.

28.

Kucharski Dariusz

Analiza porównawcza wariantów oświetlenia natężeń oświetlenia metodą sprawności.

mgr

17.09.57

jw.

29.

Lipowski Mieczysław

Pomiary strumienia świetlnego błyskowych źródeł światła.

mgr

09.57

T. Oleszyński

30.

Gorzkowski J.

Matla Roman

Przystosowanie monochromatora I.W.O. do pomiarów spektro - fotometrycznych.

mgr

09.57

jw.

31.

Stanioch Wojciech

Projekt oświetlenia studio telewizyjnego dla kamer z lampami Image Orthicon P. 811.


mgr

09.57

j.w.

32.

Cieśliński Tadeusz

Opracowanie warunków technicznych oraz danych konstrukcyjnych i technologicznych do produkcji żarówek do samochodów i czołgów typu SM-13 .

inż

1957r.

M. Hubner


1958

33.

Grochowski Andrzej

Dominiak Jerzy

Oświetlenie mostów.

mgr

16.09.58.

W. Felhorski

34.

Barbachowski Stanisław

Oświetlenie sali obrabiarek do metalu.


16.09.58.

jw


35.

Mittlener Jan

Projekcja dzienna filmów.

mgr

18.06.58.

T. Oleszyński

36.

Piechurowski Andrzej

Zapewnienie odpowiednich warunków oświetlenia przy kontroli małych metalowych przedmiotów. Opracowanie przyrządu do oceny jakości oświetlenia.

mgr

22.06.58.

W. Felhorski

37.

Piątek Waldemar

Projektor sceniczny uniwersalny

(RU-1)

inż.

24.11.58.

T. Oleszyński

38.

Majewski Ryszard

Oświetlenie stadionów.

mgr

13.12.58.

W. Felhorski

39.

Bednarski Marek

Ustalenie zależności wiążącej strumień świetlny lamp fluorescencyjnych z ich światłością maksymalną.

inż.

15.12.58.

T. Oleszyński


1959

40.

Rembelska Barbara

Obliczanie wartości fotometrycznego równoważnika promieniowania.

inż.

13.01.59.

jw.

41.

Rusiński Tadeusz

Zaprojektowanie oświetlenia i omówienie urządzenia zasilajacego wagonu kolejowego pociągu dalekobieżnego lampami fluorescencyjnymi.

inż.

13.01.59.

W. Felhorski

42.

Kwasiborska Maria

Zasady oświetlania tuneli drogowych

mgr

15.02.59.

jw.

43.

Dąbrowski Jerzy

Oświetlenie w przemyśle poligraficznym.

mgr

15.02.59.

jw.

44.

Wójcik Leszek

Błyskowe źródła światła. Metoda wyznaczania przebiegu zmienności strumienia świetlnego w czasie błysku.

mgr

25.06.59

T. Oleszyński


1960

45.

Orłowski Tadeusz

Urządzenia oświetleniowe w halach sportowych.

mgr

27.04.60.

W. Felhorski

46.

Bełdowski Tadeusz

Opracowanie metody obliczania stateczników indukcyjnych do lamp fluorescencyjnych.

mgr

59.06.60.

T. Oleszyński

47.

Chróścicki Witold

Analiza potrzeb i zestawienie sprzętu oświetleniowego dla handlowych urządzeń oświetleniowych.

mgr

29.06.60.

jw.

48.

Cichocki Zbigniew

Opracowanie układu opartego na tranzystorach do zapłonu i stabilizacji lamp fluorescencyjnych 25 W zasilanych prądem stałym 24 V.

mgr

29.06.60.

jw.

49.

Kulesza Janusz

Projekt reflektora samochodowego z asymetrycznym światłem mijania.

mgr

29.06.60.

jw.

50.

Lipowska Elżbieta

Opracowanie założeń do konstrukcji fotoelektrycznego światłomierza fotograficznego.

mgr

29.06.60.

jw.

51.

Ryglewicz Barbara

Opracowanie urządzenia korygującego wpływ kąta padania światła na ogniwo fotoelektryczne przy pomiarach natężenia oświetlenia.

mgr

29.06.60.

jw.

52.

Podwapiński Bolesław

Oświetlenie sufitowe.

mgr

20.06.60.

W. Felhorski

53.

Strzyżewski Janusz

Zasady oświetlania kolejowych stacji rozrządczych.

mgr

12.09.60.

W.Felhorski

54.

Kalinowska Lidia

Oświetlenie lotnisk. Światło podejściowe.

mgr

13.09.60.

jw.

55.

Witakowski Włodzimierz

Oświetlenie szpitali.

mgr

29.11.60.

jw.


1961

56.

Pawiński Michał Stokowski Jerzy

Zastosowanie krotników fotoelektrycznych do pomiarów małych luminancji.

mgr

10.02.61.

T. Oleszyński.

57.

Dąbrowski Stanisław

Wpływ kształtu żarnika żarówek stosowanych w układach optycznych projektorów na kształt krzywej światłości projektora.

mgr

10.02.61.

jw.

58.

Zdrajkowski Tadeusz

Zbadanie przydatności krajowych mas plastycznych do wyrobu kloszy i odbłyśników.

mgr

21.01.61.

jw.

59.

Mieszkowski Stefan

Oświetlenie muzeów sztuki stosowanej.

mgr

15.02.61.

W. Felhorski

60.

Kurowska Helena Marciszak Lucyna

Opracowanie luksomierza rejestrującego do pomiarów rozkładu natężenia oświetlenia zewnętrznego.

mgr

14.06.61.

T. Oleszyński

61.

Pożyczka Lidia

Wpływ skuteczności świetlnej promiennika podczerwieni na rozkład widmowy promieniowania i skuteczność suszenia.

mgr

05.61.

T. Oleszyński

62.

Tymiński Jan

Oświetlenie zakładów poligraficznych.

mgr

31.10.61.

jw.

63.

Tyszka Janusz Nagórka Michał

Wpływ temperatury na zapłon i świecenie lamp rtęciowych z powłoką fluorescencyjną.

mgr

17.06.61.

jw.

64.

Szkopowski Ryszard

Urządzenie sterujące do oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.

mgr

28.11.61.

jw.

65.

Stalkowska Janina

Współczynnik oświetlenia dziennego i metody jego obliczania.

mgr

09.12.61.

W. Felhorski

66.

Grzonkowski Jan

Wysokość zawieszenia opraw oświetlenia drogowego, odległość sąsiednich opraw i wpływ tych parametrów na jakość oświetlenia oraz na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne urządzenia.

mgr

11.12.61.

jw.


1962

67.

Konopka January

Metody kontroli jakości lamp błyskowych płomiennych..

mgr

20.06.62.

T. Oleszyński

68.

Kukiełka Zygmunt

Wpływ materiałów i ziarnistości na własności świetlne powłok rozpraszających w żarówkach.

mgr

20.06.62.

jw.

69.

Danielewski Jan

Zasady oświetlania podziemi kopalni węgla.

mgr

23.05.62.

W. Felhorski

70.

Mróz Alicja

Oświetlenie szkół 1000-c lecia.

mgr

27.06.60.

jw.

71.

J. Tomeczek

W. Gołaszewski

Opracowanie dokumentacji technicznej na żarówkę do mikroskopu 6V 15 W i 6V 50 W.

inż.

07.09.56.

M. Huttner

72.

Dziuba Marian

Wpływ luminoforu na rozkład widmowy promieniowania lamp rtęciowych z powłoką fluoryzującą, oraz na ich skuteczność świetlną.

mgr

10.10.62.

T. Oleszyński

73.

Pazio Mieczysław Kępski Cezary

Opracowanie metody pomiaru tętnienia światła lamp wyładowczych oraz miernika tętnienia natężenia oświetlenia.

mgr

10.10.62.

jw.

74.

Daniszewska Anna

Wpływ skuteczności świetlnej żarówek na temperaturę barwową ich światła.

mgr

01.11.62.

jw.

75.

Bester Stefan Wasilewski Tomasz

Urządzenie do bieżącej kontroli mocy, strumienia świetlnego i skuteczności świetlnej żarówek głównego szeregu.

mgr

17.12.62.

jw.


1963

76.

Murmański Wiesław

Analiza warunków zasilania kinowych latarni projekcyjnych.

mgr

09.63.

jw.

77.

Kowalska Maria Sosnowski Bohdan

Opracowanie kolorymetru do określenia barwy światła świetlówek.

mgr

1963.

jw.

78.

Bolkowska-Najmałowska Nelly

Oprawa uliczna do lampy rtęciowej 25W (z luminoforem produkcji krajowej).

mgr

1963.

jw.

79.

Rachował Józef Wierteł Alicja

Wpływ „zimnego miejsca” na strumień świetlny świetlówek o zwiększonej mocy na jednostkę długości.

mgr

1963.

M. Huttner

80.

Jasińska Barbara

Opracowanie metody pomiaru oraz wzorcowania żarówek małej mocy.

mgr

26.10.63.

T. Oleszyński

81.

Misiak Elżbieta

Oświetlenie biur.

mgr

11.63.

W. Felhorski

82.

Brennek Grzegorz

Projekt reflektometru Taylora.

mgr

11.63.

T.Oleszyński

83.

Baprawska Barbara

Opracowanie lampy wzorcowej

ND 500 W.


mgr

11.63.

jw.

84.

Jaros Mirosław

Opracowanie urządzenia do wyznaczania „liczby szacunkowej” lamp błyskowych płomiennych do celów fotograficznych.

mgr

11.63.

jw.


1964

85.

Gutowski Aleksander

Oddawanie barw przy świetle krajowych świetlówek i lamp rtęciowych.

mgr

04.11.64.

W. Felhorski

86.

Listek Barbara

Projektor eliptyczny do oświetlenia płyty lotniska.

mgr

16.12.64.

T. Oleszyński

87.

Maison Janusz

Przyrząd do rejestracji natężenia oświetlenia o świcie i o zmierzchu.

mgr

16.12.64.

jw.

88.

Groch ot Małgorzata

Zasady oświetlenia wielopoziomowych skrzyżowań dróg mejskich i pozamiejskich.

mgr

16.12.64.

W. Felhorski

89.

Bonarowski Janusz

Ustalenie kryteriów jakości oraz metod oceny telefonicznych żarówek sygnalizacyjnych.

mgr

16.12.64.

T. Oleszyński

90.

Cybulski Andrzej

Zjawisko stroboskopowe przy oświetleniu rtęciowo-żarowym.

mgr

16.12.64.

Jw.

91

Kwiatkowski Benon

Metody oceny i dokumentacja urządzeń pomiarowych do oceny materiałów rozpraszających.

mgr

21.12.64.

jw.


1965

92.

Augustyniak Zygmunt

Wybór rodzaju źródeł światła do oświetlenia hal fabrycznych w zależności od wysokości.

mgr

20.10.65.

W. Felhorski

93.

Trzemecki Bogdan

Ustalenie zależności między strumieniem świetlnym a średnim natężeniem oświetlenia jezdni o przekrojach typowych przy ich standardowym oświetleniu.

mgr

20.10.65.

jw.

94.

Wężyk Teresa

Żarówkowe, świetlówkowe i rtęciowe oświetlenie dróg z punktu widzenia inwestycji i eksploatacji.

mgr

03.11.65.

jw.

95.

Borkowski Tomasz

Ebelt Ryszard

Badanie działania promieniowania o różnych zakresach długości fali na odbiorniki fotoelektryczne.

mgr

08.12.65.

T. Oleszyński

96.
Marciniak Jacek

Niwiński Andrzej

Elektroluminescencyjne źródła światła.

mgr

01.12.65.

jw.

97.

Gordon Piotr

Wpływ przesłony okna pomiarowego w lumenomierzu kulistym na uchyb pomiaru strumienia świetlnego.

mgr

15.12.65.


98.

Gontarczyk Jolanta

Oświetlenie sal muzealnych z bocznym światłem dziennym i eksponatami ściennymi.

mgr

15.12.65.

W. Felhorski

99.

Turkowski Paweł

Oświetlenie poręczowe mostów i wiaduktów.

mgr

15.12.65.

T. Oleszyński

100

Wieczoryńska Hanna

Urządzenia oświetleniowe w przemyśle chemicznym ze szczególnym uwzględnieniem wytwórni barwników.

mgr

08.12.65.

W. Felhorski


1966

101

Taff Anna

Badanie wpływu dodatków halogenków na własności wysokoprężnych lamp rtęciowych.

mgr

12.01.66.

T. Oleszyński

102

Świętochowski Jerzy

Ocena uchybu wzorca strumienia świetlnego wzorcowanego pomiarami światłości.

mgr

12.10.66.

jw.

103

Nowak Magdalena Nowak Tadeusz

Urządzenie i wzorce do pomiarów kierunkowego i rozproszonego współczynnika odbicia i przepuszczania.

mgr

21.12.66.

jw.

104

Dziwer Zygmunt

Urządzenia oświetleniowe scen teatrów objazdowych.

mgr

19.12.66.

jw.

105

Wroński Waldemar

Projektor do żarówki jodowej dla potrzeb filmowych.

mgr

21.12.66.

jw.


106

Kordowski Jerzy

Zasady oświetlania wnętrz mieszkalnych i wytyczne rozmieszczenia punktów przyłączania opraw oświetleniowych.

mgr

28.12.66.

jw.


1967

107

Zelicho Anna

Badanie pokryć powierzchni wewętrznych lumenomierza kulistego.

mgr

12.04.67.

jw.

108

Kotlarz Józef

Oświetlenie tuneli drogowych i przejazdów podziemnych.

mgr

12.04.67

W. Felhorski


1968

109

Brodzińska Leokadia

Oświetlenie szpitali i sanatoriów.

mgr

03.04.68.

jw.

110

Maciejewska Lilianna

Oświetlenie szkoły „tysiąclecia”.

mgr

08.05.68.

jw.

111

Antolik Ewa

Oświetlenie sztucznych lodowisk.

mgr

08.05.68.

jw.

112

Sak Janusz

Metoda wyznaczania współrzędnych trójchromatycznych barwy światła lamp fluorescencyjnych na podstawie ich względnego rozkładu widmowego promieniowania.

mgr

08.05.68.

T. Oleszyński

113

Szczerski Andrzej

Fotometr do wyznaczania krzywych światłości opraw oświetleniowych przystosowany do pomieszczeń laboratoryjnych o normalnej wysokości.

mgr

22.05.68.

jw.

114

Kowalska-Woźniak Zofia

Oświetlenie dekoracyjne elewacji.

mgr

22.05.68.

W. Felhorski

115

Cok Krystyna

Oświetlenie w rolnictwie.

mgr

22.05.68.

jw.

116

Korytkowski Stanisław

Zbadanie spadku wydajności świetlnej luminoforów świetlówkowych pod wpływem różnych warunków środowiska (temperatury, rodzaju i ciśnienia par i gazów).

mgr

22.05.68.

T. Oleszyński

117

Pazińska-Ślusarczyk Barbara

Oświetlenie ulic i placów z pomocą wysokich masztów (oświetlenie masztowe).

mgr

29.05.68.

W. Felhorski

118

Kowalski Marek

Oświetlenie stołów operacyjnych chirurgicznych oraz projekt oprawy odpowiedniej do tego oświetlenia.

mgr

06.12.68.

T. Oleszyński

119

Oziębło Eugenia (Filin)

Analiza porównawcza wymagań i metod badań technicznych opraw oświetleniowych, zawartych w dokumentach normalizacyjnych krajowych i zagranicznych.

mgr

11.12.68.

jw.


1969

120

Ziarkowski Eugeniusz

Analiza kosztów oświetlenia.

mgr

02.04.69.

jw.

121

Oleszyńska Marta

Badanie materiałów światłochłonnych stosowanych w fotometrii.

mgr

02.04.69.

jw.

122

Górski Bogdan

Dobór warunków oświetleniowych przy wykonaniu cyklogramów.

mgr

28.05.69.

jw.

123

Kruszyński Jerzy

Dodatkowe stałe oświetlenie sztuczne pomieszczeń - sposoby i zakres stosowania.

mgr

28.05.69.

W. Felhorski

124

Wilga Michał

Ustalenie kryteriów jakościowych świetlówek do ogólnych celów oświetleniowych oraz przykład ich zastosowania przy porównaniu świetlówek o mocy 40 W produkcji krajowej i zagranicznej.

mgr

28.05.69.

T. Oleszyński

125

Górniak Witold

Oświetlenie barwnych produktów żywnościowych.

mgr

25.06.69.

W. Felhorski

126

Sułek Elżbieta

Oświetlenie bibliotek publicznych.

mgr

25.06.69

jw.

127

Turek Ewa

Oświetlenie krytych basenów pływackich.

mgr

05.11.69

T. Oleszyński

128

Karpiuk Mieczysław

Opracowanie metody pomiaru współczynnika pochłaniania promieniowania nadfioletowego przez różne luminofory.

mgr

19.12.69.

jw.

129

Pasek Małgorzata

Oświetlenie lotnisk cywilnych wg. najnowszych wymagań międzynarodowych i istotne własności potrzebnego sprzętu oświetleniowego


mgr

19.12.69

jw.

130

Kula Adam

Opracowanie metody obliczania układów optycznych sygnalizacyjnych opraw samochodowych.

mgr

19.12.69

jw.


1970

131

Dąbrowski Edward

Oświetlenie wnętrza autobusu.

mgr

18.02.70

T. Oleszyński

132

Turkowski Wojciech

Konstrukcja racjonalnej głowicy semaforowej dla kolejnictwa.

mgr

18.02.70

jw.

133

Malejko Andrzej

Ustalenie wymagań i wytyczne dla sprzętu oświetleniowego do studia telewizji kolorowej.

mgr

04.03.70

jw.

134

Nyk Bogusław

Opracowanie metod selekcjonowania przyczyn utrudnionego zapłonu lamp rtęciowych.

mgr

04.03.70

jw.

135

Gołąb Adam

Opracowanie systemu blokady zastępczej przed otwarciem opraw przeciwwybuchowych, przed obniżeniem się ich temperatury wewnętrznej do granicy dopuszczalnej.

mgr

04.03.70

jw.

136

Mazur Janusz

Zasady oświetlania wnętrz mieszkalnych.mgr

04.03.70

J. Bąk

137

Tarka Stanisław

Badanie i ocena własności świetlówki płaskiej.

mgr

01.04.70

T. Oleszyński

138

Sieńko Stanisław

Oprawa światła dziennego dla przemysłu.

mgr

27.05.70

J. Bąk

139

Sak Franciszek

Analiza przyczyny eksploatacyjnego obniżania się sprawności oświetlenia pomieszczeń przemysłowych oraz wytyczne konserwacji tych urządzeń oparte na przesłankach techniczno-ekonomicznych.

mgr

27.05.70

J. Bąk

140

Wałęka Marek

Oświetlenie kopalń odkrywkowych.

mgr

18.04.70

W. Felhorski

141

Szumanowski Antoni

Projektor punktowy do oświetlenia sceny.

mgr

17.06.70

T. Oleszyński


1971

142

Kociszewski Jerzy,

Morawski Janusz

Ekran w/g wymagań ISO do kontroli świateł samochodowch.

mgr

17.03.71

T. Oleszyński

143

Słomkowska-Turek Romana

Oświetlenie wielopoziomowych skrzyżowań dróg.

mgr

17.03.71

J. Bąk

144

Kulesza Krystyna

Oświetlenie izby lekcyjnej lampami fluorescencyjnymi.

mgr

17.03.71

T. Oleszyński

145

Figurski Roman

Wyznaczenie temperatury barwowej błyskowych źródeł światła.

mgr

17.03.71.

M. Lipowski

146

Walentowska-Ptaszyńska

Grażyna

Porównanie matod wyróżniania różnic barw w systemie CIE, NBS pod kątem ich zastosowania w pomiarach chromatyczności kolorymetrem fizycznym.

mgr

17.03.71

T. Oleszyński

147

Dałek Robert

Problemy stosowania lamp sodowych nisko i wysokoprężnych w oświetleniu drogowym.

mgr

17.03.71

J. Bąk

148

Kozłowski Marek

Ocena krytyczna świetlówek miniaturowych produkcji krajowej.

mgr

17.03.71

M. Lipowski

149

Kosieradzki Krzysztof

Ustalenie wymagań i wytyczne oświetlenia plenerów z punktu widzenia potrzeb transmisji telewizyjnych.

mgr

28.04.71.

T. Oleszyński

150

Klijanowicz Elżbieta

Zbadanie rozrzutu widmowych promieniowań krajowych świetlówek światła białego i jego wpływ na oddawanie barw powierzchni o odbiciu

rozproszonym.

mgr

28.04.71

M. Lipowski

151

Chomicz-Bara Zbigniew

Oświetlenie wnętrza wagonu kolejowego (pasażerskiego).

mgr

28.04.71.

M. Lipowski

152

Wikieł Wiesława

Wpływ sposobu rozmieszczenia świetlówek w oprawie na ich własności świetlne.

mgr

05.05.71.

T. Oleszyński

153

Goldnik Małgorzata

Oprawa do oświetlenia tuneli i przejazdów podziemnych - miejskich.

mgr

jw.

jw.

154

Bramson Władysław

Zastosowanie klasyfikacji BZ do krajowych opraw oświetleniowych.

mgr

jw.

J. Bąk

155

Grzegorzewski Tadeusz

Lampy ksenonowe.

mgr

jw.

M. Lipowski

156

Hinek Bogdan

Oprawa do oświetlenia horyzontu z żarówką halogenową.

mgr

jw.

T. Oleszyński

157

Miziołek Barbara

Wpływ położenia liniowego źródła światła w lumenomierzu na uchyb pomiaru jego strumienia świetlnego.

mgr

jw.

jw.

158

Dobrowolski Jan

Połyskomierz.

mgr

jw.

jw.

159

Adamski Sylwester

Oświetlenie tuneli drogowych.

mgr

11.05.71

J. Bąk


1972

160

Kwiecień Barbara

Ocena olśnienia przykrego.

mgr

08.03.72

J. Bąk

161

Gierak Czesław

Oświetlenie sufitowe.

mgr

14.03.72.

J. Bąk

162

Kietliński Stanisław

Określenie kosztów oświetlenia hali fabrycznej żarówkami świetlówkowymi i lampami rtęciowymi z luminoforem przy różnej zmianowości pracy.

mgr

14.03.72.

J. Bąk

163

Wierzbowski Maciej

Oświetlenie napowietrznych stacji elektroenergetycznych.

mgr

14.03.72.

J. Bąk

164

Jaworowicz Lech

Oświetlenie terenów otwartych dla potrzeb telewizji kolorowej.

mgr

jw.

M. Lipowski

165

Człapiński Kazimierz

Zastosowanie komórek fotoelektrycznych do pomiarów fotometrycznych.

mgr

jw.

jw.

166

Walentynowicz Wojciech

Ocena przydatności uproszczonej metody oceny olśnienia przykrego wstępnie przyjętej przez CIE.

mgr

29.03.72.

J.Bąk

167

Obojski Michał

Metody wyznaczania temperatury rozkładu żarowych źródeł światła.

mgr

jw.

M. Lipowski

168

Januszko Wojciech

Porównanie norm polskich i amerykańskich na wysokoprężne lampy rtęciowe.

mgr

jw.

T. Oleszyński

169

Sawaryn Zbigniew

Opracowanie urzadzeń pomiarowych do wyznaczania luminancji i skuteczności świetlnej elektroluminescencyjnych źródeł światła.

mgr

03.05.72.

M. Lipowski

170

Mijakowski Lech

Układ zapłonowo- stabilizacyjny do lamp sodowych - wysokoprężnych.

mgr

10.05.72.

T. Oleszyński

171

Sokolik Mieczysław

Badanie rozkładu temperatury na katodzie lampy rtęciowej.

mgr

10.05.72.

M. Lipowski

172

Piórkowski Piotr Rębecki Jerzy

Opracowanie metody pomiaru i założeń do projektu technicznego stanowisk do badania wielkości świetlnych i elektrycznych świetlówek o temperaturze +20 - +70oc .

mgr

10.05.72.

J. Grzonkowski

173

Ostrowski Jerzy

Żarówki o cyklu halogenowym. Asortyment do produkcji krajowej.

mgr

10.05.72.

jw.

174

Tenczyńska Elżbieta

Ocena przydatności krajowych żarówek funkcjonalnych.

mgr

10.05.72.

jw.

175

Roszkowska Ewa

Oświetlenie bezokiennego audytorium dwukondygnacyjnego.


mgr

16.10.72.

J. Bąk

176

Obuchowska Maria

Zastosowanie zasad radiometrii do pomiarów fotometrycznych.

mgr

09.12.72.

T. Oleszyński


1973

177

Kunicki Adam

Zastosowanie fotometrów do badania rozkładu widmowego promieniowania.

mgr

28.03.73.

M. Lipowski

178

Okólski Janusz

Analiza i wybór racjonalnych kryteriów oceny własności świetlnych opraw oświetlenia miejscowego.

mgr

jw.

jw.

179

Holc Tomasz

Tendencje rozwojowe w oświetleniu mieszkań.

mgr

jw.

jw.

180

Frączek Maria

Zastosowanie filtrów interferencyjnych w spektrofotometrii.

mgr

18.04.73.

jw.

181Szanecka-Gwóźdź Mirosława

Oświetlenie elektryczne pomieszczeń bezokiennych.

mgr

jw.

J. Bąk

182

Krawczyk Maciej

Uproszczone metody wyznaczania rozkładu natężenia oświetlenia bezpośredniego.

mgr

jw.

jw.

183

Wolfart Krzysztof

Oświetlenie wystaw sklepowych.

mgr

jw.

jw.

184

Turlej Zbigniew

Oświetlenie wnętrz sklepowych z uwzględnieniem domów towarowych.

mgr

09.05.73

jw.

185

Rogowski Włodzimierz

Oświetlenie wnękowe

mgr

09.05.73.

J. Bąk

186

Urbańska Bożena

Oświetlenie elektryczne przemysłowych pomieszczeń obróbki mechanicznej.

mgr

jw.

jw.

187

Borkowski Aleksander

Projekt oprawy projektorowej do lampy sodowej wysokoprężnej.

mgr

16.05.73.

J. Grzonkowski

188

Slubiński Zygmunt

Projekt oprawy ulicznej do lamp sodowych wysokoprężnych.

mgr

jw.

jw.

189

Jakubowski Jerzy

Wpływ połorżenia lamp wyładowczych produkcji krajowej na ich parametry elektryczne i świetlne.

mgr

jw.

jw.

190

Kurowski Ryszard

Projektor do żaruwki halogenowej 1000 - 2000.

mgr

jw.

jw.

191

Kniaź Jacek

Światłowody i ich zastosowanie w technice świetlnej.

mgr

jw.

jw.

192

Polaszek Konrad

Wpływ nieruwnomierności oświetlenia elektrycznego na czułość odbiornika fizycznego.

mgr

jw.

M. Lipowski

193

Żarnowski Tadeusz

Urządzenia ściemnieające do wyładowczych źródeł światła.

mgr

16.05.73

M. Lipowski

194

Czerwiński Bogdan

Opracowanie i wykonanie uniwersalnego stanowiska pomiarowego do pomiarów parametrów elektrycznych stateczników do lamp wyładowczych.

mgr

jw.

jw.

195

Sobótko Dorota

Wpływ napięcia zasilania na parametry elektryczne i świetlne lamp wyładowczych.

mgr

jw.

jw.

196

Rajewska Bonawentura

Rastry jako elementy oprawy oświetleniowej.

mgr

30.05.73.

M. Lipowski

197

Kępa Michał

Zaprojektować i wykonać model przekształtnika tranzystorowego do zasilania świetlówek z napięcia stałego 24 V w autobusie

mgr

20.06.73.

jw.

198

Chudzik Wiesław

Oprawa do oświetlenia przejść ulicznych.

mgr

06.06.73.

J. Grzonkowski

199

Wąsowska Barbara

Oświetlenie rtęciowe w pomieszczeniach przemysłowych.


mgr

23.10.73.

J. Bąk

200

Seferyński Krzysztof

Rozmieszczenie opraw oświetlenia ogólnego

mgr

06.05.72.

jw.


1974

201

Biedroński Wojciech

Badanie zmian współczynnika przepuszczania rurek kwarcowych w funkcji temperatury i promieniowania ultrafioletowego.

mgr

13.03.74.

J. Grzonkowski

202

Łojkowska Krystyna

Oświetlenie elektryczne w przemyśle włókienniczym.

mgr

21.03.74

J. Bąk

203

Kanarek Tomasz

obecnie Ostrowski

Ważniejsze efekty świetlne i ich realizacja w oświetleniu teatralnym i widowiskowym.

mgr

jw.

jw.

204

Gniewecki Adam

Kryteria oceny własności świetlnych lamp tlących i metody ich pomiaru.

mgr

jw.

M. Lipowski

205

Kowalewski Karol

Stałe uzupełniające oświetlenie pomieszczeń w porze dziennej światłem sztucznym - PSALI.

mgr

21.03.74.

J. Bąk

206

Staśkiewicz Jolanta

Fotoelektryczny układ pomiarowy ze wzmacniaczem operacyjnym.

mgr

jw.

M. Lipnowski

207

Kotlarski Wiktor

Metody pomiaru zawartości czerwieni.


mgr

05.04.74.

J. Grzonkowski

208

Nieduziak Urszula

Ocena dokładności wyznaczania średniego natężenia oświetlenia przy zastosowaniu klasyfikacji „BZ”

mgr

05.04.74.

J. Bąk

209

Kościelak Stanisław

Racjonalne układy rozmieszczania opraw oświetlenia ogólnego we wnętrzu.

mgr

06.05.74.

jw.

210

Bąk Grzegorz

Badanie wybranych własności selenowych ogniw fotoelektrycznych.

mgr

jw.

M. Lipowski

211

Banasik Tomasz

Opracowanie metody skróconego badania trwałości żarówek halogenowych samochodowych i projekcyjnych oraz wyznaczanie ich podstawowych charakterystyk.

mgr

jw.

jw.

212

Oleksiak Janusz

Moce jednostkowe urządzeń oświetlenia ogólnego w przemyśle.

mgr

jw.

J. Bąk

213

Dąbrowski Grzegorz

Konserwacja urządzeń oświetleniowych w zakładach przemysłowych.

mgr

jw.

jw.

214

Koleśnik Barbara

Badanie własności monochromatorów.


mgr

15.05.74

J. Grzonkowski

215

Mirska Krystyna

Porównanie wybranych metod badania względnego rozkładu widmowego energii źródeł światła.

mgr

5.05.74.

M. Lipowski

216

Różańska Maria

Badanie zależności między parametrami świetlnymi i elektrycznymi a parametrami konstrukcyjnymi jarzników wysokoprężnych lamp rtęciowych produkcji krajowej.

mgr

jw.

J. Grzonkowski

217

Pszczółkowski Zbigniew

Badanie powierzchniowej barwy świetlówki.

mgr

jw.

M. Lipowski

218

Mrzygłodzki Adam

Filtry konwersyjne w filmie barwnym dla potrzeb TV.

mgr

jw.

jw.

219

Łukasiak Ryszard

Badanie impulsowej lampy ksenonowej poligraficznej LXP - 1500 W.

mgr

jw.

J. Grzonkowski

220

Żórawski Wojciech


mgr

29.06,74

J. Grzonkowski

221

Niezwiestny Jerzy

Oświetlenie elektryczne w klasach i salach wykładowych.


mgr

jw.

J. Bąk

222

Lorenc Ryszard

Badanie charakterystyk elektrycznych, świetlnych i barwowych lamp rtęciowych halogenowych

L RJ - 400 W.

mgr

24.10.74.

J. Grzonkowski

223

Kiełczewski Jacek

Telewizyjny sprzęt oświetleniowy.

mgr

39.10.74.

M. Lipowski

224

Topolski Andrzej

Ustalanie pól tolerancji dla barwnych żarówek i świetlówek.

mgr

jw.

J. Grzonkowski

225

Sukiennik Krzysztof

Iluminacja obiektów architektonicznych w widowiskach „światło i dźwięk”.

mgr

24.10.74.

J. Bąk

226

Sawicz Krzysztof

Oświetlenie elektryczne w pomieszczeniach biurowych.

mgr

30.10.74.

J. Bąk

227

Smolarczyk Stanisława

Ocena wymagań technicznych normy PN-68/E-02033 z punktu widzenia potrzeb ochrony przeciwolśnieniowej.

mgr

06.11.74.

jw.

228

Grunwald Hanna

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach zakładu przemysłowego.

mgr

23.12.74.

jw.

229

Kamler Ewa

jw.

mgr

jw.

jw.

230

Pasturczyk Andrzej

Badanie układu zapłonowego do lampy rtęciowo- halogenowej

LRJ - 400 W.

mgr

23.12.74.

J. Grzonkowski

231

Sińska Lidia

Badanie wpływu pomiarowej szerokości widma na wyniki pomiarów spektrofotometrycznych.

mgr

jw.

M. Lipowski

232

Gancarczyk Jacek

Opracowanie monochromatora z filtrem interferencyjnym.

mgr

jw.

jw.


1975

233

Marek Kisiel

Elektryczne oświetlenie sportowych pomieszczeń treningowych.

mgr

22.02.75.

J. Bąk

234

Trawińska

Magdalena

Racjonalny dobór źródeł światła produkcji krajowej dla sztucznej wegetacji roślin.

mgr

17.03.75.

J. Grzonkowski

235

Zakrzewska Barbara

Racjonalne wartości współczynnika zapasu przy oświetleniu ogólnym.

mgr

jw.

J. Bąk

236

Bałuk-Koznowska

Joanna

Racjonalne elektryczne oświetlenie klasy szkolnej w nowoczesnej szkole.

mgr

22.09.75.

jw.

237

Gałek Teresa

Analiza dokładności wyznaczania sprawności oświetlenia metodami empiryczną i analityczną.


mgr

jw.

jw.

238

Praczek Mateusz

Badanie zależności między światłością kierunkową a strumieniem świetlnym lamp wyładowczych wysokoprężnych.

mgr

17.11.75

J. Grzonkowski

239

Furmanik Zdzisław

Pomiary rozsyłu gęstości monochromatycznej światłości lamp wyładowczych wysokoprężnych.

mgr

jw.

jw.

240

Radzikowski Lucjan

Analiza porównawcza norm dotyczących przeprowadzania podstawowych pomiarów fotometrycznych.

mgr

20.12.75.

M. Lipowski

241

Szastałło Jerzy

Badanie lamp rtęciowych wysokoprężnych z pierwiastkami ziem rzadkich (matalohalogenkowych).

mgr

06.10.75.

J. Grzonkowski

242

Kaniewska Krystyna

Badania spektrofotometryczne

porównawcze.

mgr

jw.

jw.

243

Popławska Elżbieta

Elektryczne oświetlenie miejscowe w pomieszczeniach roboczych.

mgr

jw.

J. Bąk

244

Zajączkowski Wacław

Badanie charakterystyk ogniw fotoelektrycznych.


mgr

jw.

M. Lipowski


1976

245

Gralińska Katarzyna

Badania fotometryczne porównawcze żarówki samochodowej dwuświatłowej H-4.

mgr

08.09.76

J. Grzonkowski

246

Więckowska Hanna

Optymalizacja wyznaczania widmowego rozkładu mocy promieniowania wysokoprężnych lamp wyładowczych.

mgr

26.10.76.

M. Lipowski

247

Bielański Ryszard

Żródła światła dla oświetlenia telewizyjnego.

mgr

jw

jw.

248

Głażewski Andrzej

Badanie wpływu tolerancji pojemności kondensatora w stateczniku LC na jakość stabilizacji pracy świetlówki.

mgr

15.12.76.

jw.

249

Jaroń Mirosława

Basza Grzegorz

Analiza porównawcza metod oceny olśnienia od opraw oświetlenia drogowego.

mgr

j.w.

P. Gordon

250

Zagożdżon Karol

Badanie własności świetlnych rurek jarznikowych z polikrystalicznego tlenu glinu (LUCALUX)

mgr

jw.

J. Grzonkowski

251

Popławska Eugenia

Badanie radiometryczne elektrod lamp matalo-halogenkowych.


mgr

jw.

jw.

252

Fieduch Krystyna

Pomiary porównawcze lamp sodowych wysokoprężnych.

mgr

15.12.76.

J. Grzonkowski


1977

253

Kozioł Mieczysław

Optymalizacja warunków pomiarów lamp sodowych wysokoprężnych.

mgr

20.04.77.

jw.

254

Kujszczyk Anna

Zbadanie nowych metod zmniejszenia wpływu przesłony na pomiary w lumenomierzu kulistym.

mgr

22.09.77.

M. Lipowski

255

Szydłowska-Zerka Mirosława

Ocena przydatności uproszczonego tymczasowego systemu CIE ograniczenia olśnienia we wnętrzach.

mgr

22.09.77.

J. Bąk

256

Dorosz Franciszek

Oświetlenie elektryczne sal wystawowych w muzeach.

mgr

jw.

jw.

257

Kwiatkowska-Basza Anna

Ocena elektrycznego oświetlenia wybranych sal w hotelu Victoria w Warszawie.

mgr

jw.

jw.

258

Kłódkiewicz Ewa

Analiza porównawcza metod wyznaczania strumienia świetlnego.

mgr

22.01.77.

M. Lipowski

259

Piłka Ewa

Badanie wpływu cech radiometrycznych na parametry lamp wyładowczych wysokoprężnych.


mgr

24.09.77.

J. Grzonkowski

260

Okoń Marian

Wyznaczanie temperatury barwowej promieniowania.

mgr

24.09.77.

M. Lipowski

261

Kucharski Stanisław,

Mączyński Paweł

Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska pomiarowego do badania widma lamp w zakresie od 220 - 5000mmm.

mgr

27.09.77.

J. Grzonkowski

262

Gołąb Anna

Opracowanie konstrukcji projektora eliptycznego walcowego przeznaczonego do oświetlenia płyty lotniska.

mgr

15.10.77.

M. Lipowski

263

Halicka Barbara

Wpływ wahań napięcia sieci na jakość oświetlenia.

mgr.

06.10.77.

jw.

264

Dinkowa-Iwanowa Eugenia

Zastosowanie metod numerycznych do rozwiązywania niektórych zagadnień spektralnych i kolorymetrycznych.

mgr

15.11.77.

J. Grzonkowski


1978

265

Kalinowski Włodzimierz

Badanie tętnienia światła lamp elektrycznych.

mgr

14.03.78.

M. Lipowski

266

Kąkol Zdzisław

Pomiar widmowego rozkładu czułości odbiorników fotoelektrycznych.


mgr

jw.

jw.

267

Michalik Tomasz

Badanie elektronicznych zapłonników typu DEOS.

mgr

14.03.78.

J. Grzonkowski

268

Derengowska Małgorzata

Zintegrowane urządzenia oświetleniowo-klimatyzacyjne.

mgr

jw.

M. Lipowski

269

Piórkowska Bożena

Wpływ temperatury otoczenia, położenie lampy i napięcia zasilania na parametry elektryczne wysokonapięciowych lamp sodowych.

mgr

10.06.78.

J. Grzonkowski

270

Wojciechowski Jan

Radiometry. Sposoby ich wzorcowania.

mgr

14.03.78.

jw.

271

Szymczyk Jerzy

Badanie warunków zapłonu wysokoprężnej lampy.

mgr

jw.

jw.

272

Orłowski Marek

Oświetlenie tuneli drogowych miejskich tras komunikacyjnych.

mgr

jw.

J. Bąk

273

Wojdan Andrzej

Oświetlenie elektryczne w salach elektronicznych maszyn liczących.

mgr

jw.

jw.

274-1

Laskowska Małgorzata

Ocena przydatności przykładowo prostej (w/g CIE) metody wyznaczania współczynnika oświetlenia dziennego.


mgr

jw.

jw.

274-2

Kołakowski Marek

Badanie rozkładu temperatury na jarzniku wysokoprężnej lampy sodowej.

mgr

15.03.78.

jw.

275

Guzowska Małgorzata

Ocena elektrycznego oświetlenia wybranego warszawskiego przejścia podziemnego.

mgr

20.09.76.

jw.

276

Żagan Wojciech

Ocena oświetlenia elektrycznego hali głównej dworca kolejowego Warszawa-Centralna.

mgr

jw.

jw.

277

Andrychowicz Leszek

Oświetlenie elektryczne w salach dyspozycji mocy.

mgr

jw.

j.w.


1979

278

Winkler Włodzimierz

Opracowanie miernika ilorazowego do celów fotometrycznych.

mgr

21.02.79.

M. Lipowski

279

Gładka Elżbieta

Graniczna odległość fotometryczna.

mgr

28.02.79.

jw.

280

Antoniak Ireneusz

Miernik temperatury rozkładu.

mgr

jw.

jw.

281

Kęsicki Włodzimierz

Badanie pracy fotometrów przy świetle tętniącym.

mgr

jw.

jw.

283

Pawelska Iwona

Regulacja natężenia oświetlenia sceny w spektaklach teatralnych i telewizyjnych.

mgr

jw.

jw.

284

Grzymała Jadwiga

Materiały stosowane w Technice Świetlnej.

mgr

07.03.79.

jw.

285

Stępnierski Krzysztof

Ocena sposobów zapisu właściwości oddawania barw przez źródła światła.

mgr

jw.

J. Grzonkowski

286

Ścigocka Grażyna

Oświetleniowa realizacja widowiska „Światło i dźwięk” na przykładzie warowni we Fromborku.

mgr

07.03.79.

J. Bąk

287

Nielipińska

Grażyna

Sposoby uwzględniania czynnika psychologicznego oraz ograniczania olśnienia odbiciowego przy oświetlaniu biur.

mgr

jw.

jw.

288

Folwarski Krzysztof

Świetlówki z luminoforami trójpasmowymi.

mgr

15.03.79.

J. Grzonkowski

289

Ziomecki Janusz

Układ do dynamicznych pomiarów fotometrycznych.

mgr

jw.

M.

290

Madżarowa Ilona

Ocena jakości luksomierzy.

mgr

jw.

J. Grzonkowski

291

Zagórska Alicja

Bilanse energetyczne lamp wyładowczych.

mgr

jw.

jw.

292

Karpowicz Iwona

Porównanie wybranych metod obliczania chromatyczności promieniowania lamp wyładowczych.

mgr

04.04.79.

M. Lipnowski

293

Gluza Zbigniew

Koncepcja oświetlenia pokoju mieszkalnego i ich realizacja.mgr

03.05.79.

J. Bąk

294

Poszepczyński Krzysztof

Badanie wpływu światła spolaryzowanego na pracę odbiorników fotoelektrycznych.

mgr

10.12.79.

M. Lipowski

295

Pogorzelska Stella

Zastosowanie techniki halograficznej do celów badania pól temperaturowych w żarówkach.

mgr

10.11.79.

J. Grzonkowski


1980

296

Strzemieczny Stanisław

Oświetlenie audytoriów na przykładach krajowych rozwiązań.

mgr

25.04.80.

J. Bąk

297

Porębiak Andrzej

Opracowanie układu do stabilizacji strumienia świetlnego wysokoprężnej lampy wyładowczej.

mgr

jw.

M. Lipowski


1981

298

Atkaczunas Andrzej

Projektowanie stateczników do lamp metalohalogenkowych.

mgr

02.04.81.

J. Grzonkowski

299

Jankowski Marek

Lampy kwarcowe.

mgr

14.04.81.

jw.


1982

300

Czapski Andrzej

Badanie jakości ochronnych powłok antykorozyjnych w wyrobach przemysłu oświetleniowego.

inż. wiecz.

14.05.82.

M. Lipowski

301

Laren Wojciech

Żochowski Witold

Konstrukcja i wykonanie wybranego typu urządzenia do regulacji strumienia świetlnego opraw świetlówkowych.

jw.

19.05.82.

J. Grzonkowski

302

Piwoński Krzysztof

Oświetlanie mieszkań na wybranych przykładach.

inż. wieczor.

20.05.82.

J. Bąk

303

Stomal Dariusz

Oświetlenie elektryczne w biurach na przykładach wybranych pomieszczeń

jw.

jw.

M. Lipowski

304

Helena Rogowicz

Urządzenia do regulacji strumienia świetlnego wnętrzowych opraw oświetleniowych.

jw.

jw.

jw.

305

Wójcicka Zofia

Asortyment krajowych wnętrzowych opraw oświetleniowych.

jw.

jw.

J. Grzonkowski

306

Kaźmieruk Jerzy

Oprawy oświetleniowe dla potrzeb transmisji telewizyjnej.

jw.

24.05.82

jw.

307

Szymański Wojciech

Analiza i ocena rozwiązań oświetlenia na przykładzie wybranych projektów w Biurze Projektów Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich oraz na przykładzie realizacji tych projektów

jw.

20.05.82.

J. Bąk

308

Szczurowski Jacek

Oświetlenie miejscowe wybranych urządzeń WZI „MERAMAT”.jw.

jw.

P. Gordon

309

Stasiak Edward

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach spółdzielni Inwalidów „INGROM”.

inż. wiecz.

20.05.82.

P. Gordon

310

Tesche Wiktor

Oświetlenie miejscowe wybranych urządzeń produkcyjnych w Zakładach Materiałów Lampowych w Warszawie.

jw.

jw.

jw.

311

Mądry Gabriel

Analiza i ocena oświetlenia elektrycznego w wagonach restauracyjnych PKP.

jw.

jw.

jw.

312

Miller Grzegorz

Pomiary porównawcze strumienia świetlnego wysokoprężnych lamp rtęciowych i sodowych.

jw.

jw.

M. Lipowski

313

Piotrowski Lech

Pomiary fotometryczne lamp błyskowych.

jw.

jw.

jw.

314

Puternicki Andrzej

Badanie własności materiałów w zakresie rozpraszania światła monochromatycznego.


mgr

24.06.82.

jw.

315

Podkoński Mirosław

Rawa Krzysztof

Analiza jakości krajowych nawierzchni drogowych ze względu na wymagania techniczne

mgr

01.07.82.

dr P. Gordon

316

Lis Leszek

Ocena wartości użytkowej

wnętrzowych krajowych świetlówkowych opraw oświetlenia ogólnego.

mgr

jw.

prof. J. Bąk

317

Męczyński Stanisław

Sceniczne oświetlenie elektryczne w Teatrze Narodowym w Warszawie.

mgr

jw.

jw.

318

Gryz Szczepan

Wzorcowa karta katalogowa oprawy oświetlenia ogólnego wnętrz, stosownie do wymagań techniki wielokryteryjnego projektowania oświetlenia.

mgr

jw.

jw.

319

Pawłowski Dariusz

Zagadnienia otoczenia świetlnego w projektowaniu oświetlenia wnętrz.

mgr

jw.

jw.

320

Sikorski Przemysław

Wyznaczanie wskaźnika wykorzystania.
mgr

jw.

jw.

321

Witkowski Jacek

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach Telewizyjnej Wytwórni Filmowej „POLTEL”.

inż.

01.07.82.

dr P. Gordon

322

Kępiński Adam

Koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego w wybranych przypadkach przy stosowaniu różnych rodzajów źródeł światła w warunkach pracy bez wyłączeń oszczędnościowych i z wyłączeniami oszczędnościowymi.

inż.

j.w.

j.w.

323

Mazurkiewicz Andrzej

Badanie wybranych fotometrów z ogniwami fotoelektrycznymi.

mgr

06.07.82.

mgr

M. Lipowski

324

Ossowski Jan

Oświetlenie elektryczne wielołóżkowych sal szpitalnych.

mgr

j.w.

prof. J. Bąk

325

Rau Ryszard

Wyznaczanie współczynnika korekcji widmowej.

mgr

j.w.

mgr

M. Lipowski

326

Warzyński Krzysztof

Badanie żarówki samochodowej dwuświatłowej typu H 4


mgr

j.w.

dr

J. Grzonkowski

327

Kurkowski Andrzej

Uniwersalny fotometr do pomiarów rozkładów przestrzennych światłości.

mgr

06.07.82.

dr

J. Grzonkowski

328

Jurszewicz Jerzy

Wzorce strumienia świetlnego lamp wyładowczych.

mgr

j.w.

j.w.

329

Hawrylak Barbara

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w wybranych typowych salach wykładowych w Gm. Gł. P. W.

mgr

02.09.82.

prof. J. Bąk


1983

330

Piotrowski Jacek

Badanie żarówek halogenowych.

inż.

18.05.83.

mgr

M. Lipowski

331

Kościelny Bogdan

Analiza i ocena oświetlenia elektrycznego w wybranych typach wagonów pasażerskich PKP.

inż.

j.w.

dr P. Gordon

332

Frankowski Michał

Oświetlenie elektryczne placów budowy z żurawiami wieżowymi.

inż.

j.w.

mgr

M. Lipowski

333

Kamiński Jan

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w Grodziskich Zakładach POLFA.


inż.

18.05.83.

dr P. Gordon

334

Fiejka Andrzej

Stanowisko do badań charakterystyk elektrycznych stateczników

inż.

j.w.

mgr

M. Lipowski

335

Belowski Tadeusz

Oświetlenie elektryczne w Domu Kultury na przykładzie wybranych pomieszczeń.

inż.

j.w.

prof. J. Bąk

336

Baczewski Jacek

Oświetlenie elektryczne w przemyśle na przykładzie wybranych pomieszczeń.

inż

j.w.

j.w.

337

Moroz Janusz

Koncepcja podstawowego szeregu opraw oświetleniowych dla mieszkań.

mgr

23.06.83.

j.w.

338

Podgórski Jacek

Luksomierz obiektywny.

mgr

j.w.

mgr

M. Lipowski

339

Góra Janusz

Świerczyński Zygmunt

Poglądowe badanie oświetlenia miejscowego.

mgr

07.83.

dr P. Gordon

340

Baczewski Krzysztof

Dokładność pomiarów fotometrycznych.

mgr

j.w.

mgr

M. Lipowski

341

Mazurkiewicz Piotr

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w wybranych salach muzealnych.

mgr

j.w.

prof. J. Bąk

342

Korpalski Krzysztof

Analiza i ocena podstawowych wymagań dotyczących oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego we wnętrzach.

mgr

j.w.

j.w.

343

Szajna Grzegorz

Ocena żarówek halogenowych na podstawie badań metodami przyspieszonymi.

mgr

j.w.


J. Grzonkowski

344

Uściński Piotr

Wpływ jakości drutu wolframowego na parametry elektryczne i świetlne żarówek halogenowych.

mgr

j.w.

mgr

M Lipowski

345

Zacharska Maria

Analiza oświetlenia stacji metra.

mgr

j.w.

prof. J. Bąk

346

Potempa Waldemar

Światłowody w fotometrii

mgr

11.83.

dr

J. Grzonkowski

347

Prekurat Dariusz

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy na wybranych typowych odcinkach ulic warszawskich.

mgr

06.83.

dr P. Gordon

348

Królak Grzegorz

Ocena przydatności przy projektowaniu oświetlenia we wnętrzach, wskaźnika określonego stosunkiem cząstkowych sprawności oprawy oświetleniowej.

mgr

06.83.

prof. J. Bąk


1984

350

Wild Jacek

Oświetlenie elektryczne dróg osiedlowych ruchu wyłącznie pieszego.

mgr

07.84.

jw.

351

Szatkowska Anna

Właściwości eksploatacyjne i typowe zastosowanie rtęciówek wysokoprężnych.

mgr

jw.

mgr

M. Lipowski

352

Szczepanik Elżbieta

Reklamy świetlne.

mgr

jw.

prof. J. Bąk

353

Kempiński Andrzej

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.


inż.

06.84.

dr P. Gordon

354

Retmaniak Marek

Oświetlenie elektryczne wystaw sklepowych.

mgr

17.12.84.

prof. J. Bąk


1985

355

Piątkowski Marian

Analiza i ocena zasadności wyłączania - ze względów energetycznych - części drogowych opraw oświetleniowych w Warszawie.

mgr

28.03.85.

jw.

356

Litwiniak Łukasz

Oświetlenie elektryczne hal i terenów sportowych.

mgr

25.04.85.

mgr

M. Lipowski

357

Durma Roman

Własności eksploatacyjne i typowe zastosowania sodówek.

mgr

20.05.85.

jw.

358

Woźniak Krzysztof

Analiza badań atestowych opraw oświetleniowych dla mieszkań.

inż.

14.06.85.

prof. J. Bąk

359

Turski Jarosław

Oświetlenie szkolnej sali sportowej.

inż.

jw.

dr P. Gordon

360

Rymdzionek Jerzy

Pijanowski Bogusław

Oświetlenie wnętrz samochodowych.

mgr

1977r

prof. J. Bąk

361

Lipiński Krzysztof

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w Warszawskich Zakładach Radiowych „Rawar”

inż.

03.07.85.

dr P. Gordon

362

Sosiński Bogdan

Techniki oświetlania według zasad estetycznych.

mgr

02.09.85.

prof. J. Bąk

363

Emerling Janusz

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

inż.

jw.

dr P. Gordon

364

Bugalski Andrzej

Systemy konserwacji oświetlenia we wnętrzach przy żądanych wartościach współczynnika utrzymania.

mgr

26.03.81.

prof. J. Bąk

365

Brzeska Jagaciak

Barbara

Analiza i ocena oświetlenia elektrycznego w wybranych kawiarnich warszawskich.

mgr

26.03.81.

prof. J. Bąk

366

Krzemiński Krzysztof

Analiza i ocena oświetlenia elektrycznego wybranych sal sprzedaży w warszawskich reprezentacyjnych sklepach.

mgr

15.06.81.

jw.

367

Szewczyk

Ewa

Oddawanie barw przy zastosowaniu krajowych źródeł światła.


jw.

dr

J. Grzonkowski

368

Kowalska Katarzyna

Analiza porównawcza polskich norm „Oświetlenie polskich dróg publicznych”

PN-65/E - 02032 i PN-76/E - 02032.


jw.

dr P. Gordon

369

Podkońska (Cichocka) Elżbieta

Ocena oddziaływania promieniowania krajowych źródeł światła na organizm ludzki.

mgr

18.03.81.

dr

J. Grzonkowski

370

Laszkiewicz Andrzej

Badanie rozkładu temperatur w zamkniętych oprawach świetlówkowych produkcji krajowej.

mgr

jw.

jw.

372

Domalska Bożena

Oddawanie barw przy stosowaniu sztucznych źródeł światła do fotoreprodukcji.


mgr

12.09.83.

jw.

373

Stegenka Stanisław

Oświetlenie warsztatu elektrycznego i mechanicznego.

inż.

18.12.85.

mgr

M. Lipowski

374

Witkowski Bernard

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

inż.

jw.

jw.

375

Sawinko

(Czerwińska) Irena

Dane pomocnicze do kart katalogowych opraw oświetleniowych dotyczące obliczeń sprawności oświetlenia.

inż.

jw.

dr P. Kordon

376

Gąsiorowska Waleria

Realizacja inwestycji ośwetlenia ulic wg. wybranych dokumentacji.

inż.

jw.

jw.

377

Zakrzewski Waldemar

Analiza możliwości energooszczędnego oświetlenia biur.

mgr

jw.

prof. J. Bąk


1986

378

Plucińska-Papadopoulos

Marzena

Analiza stanu oświetlenia elektrycznego oraz potrzeb i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.

mgr

23.04.86.

jw.

379

Starzyńska Danuta

Analiza środków stosowanych do tworzenia otoczenia świetlnego, zapewniającego pozorny kontakt z otoczeniem zewnętrznym.

mgr

jw.

jw.

380

Chłoń Anna

Analiza i ocena metod wyznaczania wskaźnika wykorzystania.

mgr

02.07.86.

prof. J.Bąk

381

Wojtas Wiesława

Żarówki halogenowe.

mgr

02.07.86.

mgr

M. Lipowski

382

Marat Marek

Oświetlenie audytorium.

inż.

jw.

jw.

383

Dembski Janusz

Stałe uzupełniajace oświetlenie sztuczne wnętrz (PSALI)

mgr

01.09.86.

prof. J. Bąk

384

Skiba Zygmunt

Analiza i ocena normy PN-84/E - 02033

Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”

mgr

jw.

jw.

385

Czerniawski Jarosław

Oświetlenie sal maszyn cyfroych.

mgr

jw.

dr P. Gordon

386

Szymanowski Leszek

Analiza protokołów wypadków drogowych i związanych danych statystycznych dotyczących uwarunkowań oświetleniowych.

inż.

jw.

prof. J. Bąk

387

Janiszewski Marek

Oświetlenie dyspozytorni elektroenergetycznej.

inż.

14.10.86.

mgr

M. Lipowski

388

Porcz Waldemar

Analiza klas jakości oświetlenia związanych z metodą dwóch reguł oceny olśnienia przykrego.

mgr

15.12.86.

prof. J. Bąk

389

Leszczyński Krzysztof

Oświetlenie wykładowych sal szkolnych.

mgr

jw.

dr P. Gorgon


1987

390

Matusiak Joanna

Analiza przydatności kodu strumieniowego charakteryzujacego fotometryczne oprawy oświetleniowe.

mgr

14.01.87.

prof. J. Bąk

391

Kozyra Mirosław

Analiza oświetlenia w wybranym pomieszczeniu produkcyjny.

inż

30.03.87.

mgr

M. Lipowski

392Kopycki Krzysztof

Oświetlenie centrali telefonicznej.

inż.

jw.

jw.

393

Zwierzyniecki Sylwester

Analiza rozwiązań oświetlenia na podstawie wybranych projektów elektrycznych.

inż.

jw.

prof. J. Bąk

394

Walczak Jerzy

Analiza i ocena konserwacji oświetlenia w Zakładach Mechanicznych „Ursus”.

inż.

30.03.87.

prof. J. Bąk

395

Rzeszot Michał

Analiza rozwiązań oświetlenia na podstawie wybranych projektów elektrycznych.

inż.

jw.

jw.

396

Zych Dariusz

Oświetlenie sal wykładowych.

inż.

jw.

mgr

M. Lipowski

397

Wojnarowski Jarosław

Oświetlenie warsztatu teletechnicznego.

inż

jw.

jw.

398

Pawlak Andrzej

Wysokoprężne lampy ksenonowe.

mgr

02.07.87.

mgr

M. Lipowski

399

Matyjek Bartłomiej

Wysokoprężne lampy rtęciowe.

mgr

jw.

jw.

400

Grabicki Paweł

Wysokoprężne lampy sodowe.

mgr

jw.

jw.

401

Fabiański Robert

Układy regulacji i sterowania w zastosowaniu do oświetlenia teatralnego.

inż.

02.07.87.

mgr

M. Lipowski

402

Sienkiewicz Krzysztof

Energooszczędne oświetlenie wybranego pomieszczenia produkcyjnego.

inż.

jw.

jw.

403

Krupa Andrzej

Analiza oświetlenia w wybranym pomieszczeniu biurowym.

inż.

jw.

jw.

404

Wiśniewski Jacek

Wyznaczanie ze wspomaganiem komputerowym ogólnego wskaźnika oddawania barw Ra.

mgr

05.10.87.

jw.

405

Zychowicz Paweł

Wyznaczanie ze wspomaganiem komputerowym długości fali dominującej (dopełniajacej) i czystości bodźca.

mgr

jw.

jw.

406

Janiszewski Andrzej

Analiza oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeiach roboczych.

mgr

jw.

prof. J. Bąk

407

Goławski Janusz

Analiza oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.

mgr

07.12.87.

jw.

408

Grabowski Witold

Oświetlenie stacji w metrze.

mgr

07.12.87.

prof. J. Bąk

409

Wasserfurth -Grzybowski

Norbert

Analiza określenia olśnienia przykrego według formuły CIE.

mgr

jw.

jw.

410

Orłowski Michał

Analiza oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.

mgr

jw.

jw.

411

Pawelski Tomasz

Analiza oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.

mgr

01.02.88.

jw.

412

Malinowski Robert

Oświetlenie stacji w metrze.

mgr

jw.

jw.

413

Pożyczka Małgorzata

Obliczenia kolorymetryczne ze wspomaganiem komputerowym w układach RGB I XYZ (CIE 1931).

mgr

jw.

mgr

M. Lipowski


1988

414

Piwek Maciej

Analiza konserwacji oświetlenia w wybranych pomieszczeniach produkcyjnych.

mgr

03.03.88.

prof. J. Bąk

415

Boruszewski Wiesław

Badanie zadanej uproszczonej metody wyznaczania sprawności oświetlenia.

mgr

03.03.88.

prof. J. Bąk

416

Zamora-Jose

Maria

Wpływ korekcji kątowej odbiornika luksomierza na dokładność pomiaru natężenia oświetlenia we wnętrzu.

mgr

19.05.88.

mgr

M. Lipowski

417

Kozłowski Tomasz

Oprawy oświetleniowe dla mieszkań.

inż

27.06.88.

prof. J. Bąk

418

Kukuła Joanna

Analiza wybranych rozwiązań oświetlenia wnętrz i występujących cech oświetlenia tychże rozwiązań.

mgr

06.07.88.

jw.

419

Markowski Andrzej

Oświetlenie wybranych pomieszczeń produkcyjnych przy stosowaniu różnych rodzajów źródeł światła.

mgr

jw.

jw.

420

Baczewski Mariusz

Analiza oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.

mgr

jw.

jw.

421

Piotrowicz Alicja

Oświetlenie szpitali.

mgr

jw.

jw.

422

Liwkowicz Krzysztof

Analiza i ocena olśnienia przykrego w wybranych pomieszczeniach .

mgr

06.07.88.

dr P. Gordon

423

Wolska Agnieszka

Projektowanie i wytwarzanie wnętrzowych opraw oświetleniowych na przykładzie wybranego typu oprawy.

mgr

jw.

jw.

424

Budzyńska-Lenarczyk

Mariola

Żarówki głównego szeregu.

mgr

jw.

jw.

425

Pajączkowski Andrzej

Analiza oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.

mgr

05.10,88.

prof. J. Bąk

426

Wiśniewski Leszek

Analiza oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.

mgr

jw.

jw.

427

Dobosz Irena

Analiza wybranych rozwiązań oświetlenia wnętrz i występujących cech oświetlenia tychże rozwiazań.

mgr

jw.

jw.

428

Gawryś Wojciech

Badanie skuteczności świetlnej i trwałości żarówek ogólnego szeregu.

mgr

jw.

dr P. Gordon


1989

429

Maciejewski Krzysztof

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.

mgr

05.07.89.

prof. J. Bąk

430

Grześkiewicz Andrzej

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.

mgr

jw.

jw.

431

Olszewska

Anna Małgorzata

Wzorce światłosci.

mgr

26.10.89

dr M. Okoń

432

Trochimiuk Beata Iwona

Analiza czynników decydujących o jakości widzenia.

mgr

jw.

prof. J. Bąk

433

Zych Dariusz

Analiza oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych salach P.W.

mgr

11.12.89.

jw.


1990

434

Fabiański Robert

Elektroniczny miernik prądu fotoelektrycznego.

mgr

24.05.90.

dr M. Okoń

435

Dominiak Paweł

Przegląd i ocena przydatności charakterystycznych dla rynku krajowego opraw oświetleniowych przeznaczonych do oświetlania mieszkań.

mgr

19.06.90.

prof. J. Bąk

436

Sławiński Robert

Analiza przykładowych rozwiązań oświetlenia według przyjętego systemu wielokryteryjnego projektowania ze wspomaganiem komputerowym.

mgr

06.07.90.

jw.

437

Dworecki Andrzej

Porównawcza analiza olśnienia przykrego według dwóch wariantów metody angielskiej.

mgr

jw.

jw.

438

DeWitte

Krzysztof

Stanowisko prezentacji właściwości oddawania barw różnych rodzajów źródeł światła.

mgr

jw.

jw.

439

Kowalski Piotr

Analiza olśnienia w wybranych salach lekcyjnych Technikum Elektroniczno-Mechanicznego im. M Kasprzaka w Warszawie.

mgr

jw.

jw.

440

Dębkowski Mariusz

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.


mgr

jw.

jw.

441

Altewęgier

Małgorzata

Analiza i ocena norny PN - 84 / E - 02033 na podstawie ogólnych zasad oświetlenia oraz zaleceń i wskazówek CIE.

mgr

06.07.90

prof. J. Bąk

442

Chodorowska Elżbieta

Charakterystyczne sposoby oświetlania zastosowane w pomieszczeniach hotelu MARRIOTT i dworca lotniczego LOT.

mgr

jw.

jw.

443

Baraniak Dariusz

Analiza przydatności kryterialnych wskaźników rozmieszczenia opraw oświetleniowych w układzie szachownicy.

mgr

jw.

jw.

444

Kisiel Michał

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.

mgr

08.11.90

jw.

445

Kuś Cezary

Przykładowe systemy konserwacji oświetlenia wyznaczone w uproszczony sposób na drodze analitycznej.

mgr

jw.

jw.


1991

446

Urban-Janiszewska

Agata

Ogólny wskaźnik oddawania barw krajowych świetlówek w wykonaniu normalnym.

mgr

23.05.91.

dr M. Okoń

447

Turski Jerzy

Analiza stanu oświetlenia w wybranych pomieszczeniach produkcyjnych.

inż

jw.

prof. J. Bąk

448

Dworecki Andrzej

Porównawcza analiza oceny olśnienia przykrego według dwóch wariantów metody angielskiej.

mgr

03.07.90.

prof. J. Bąk

449

Kubiaczyk Krzysztof

Oświetlenie teatralne.

mgr

10.11.89.

jw.

450

Sławiński Robert

Analiza przykładowych rozwiazań oświetlenia według przyjętego systemu wielokryteryjnego

projektowania ze wspomaganiem komputerowym.

mgr

06.07.90.

jw.

451

Duch Tomasz

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

12.06.91.

jw.

452

Bielecki Jan

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach produkcyjnych.

inż.

jw.

dr M. Okoń

453

Jagielski Robert

Analiza rozwiązań oświetlenia ogólnego przy przemieszczeniu opraw w układzie linii świetlnych według systemu wielokryteryjnego projektowania ze wspomaganiem komputerowym.mgr

jw.

prof. J. Bąk

454

Dąbrowski Piotr

Oświetlenie wybranej hali fabrycznej przy zastosowaniu różnych rodzajów źródeł świiatła.

mgr

12.06.91.

prof. J. Bąk

455

Ościk Piotr

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach roboczych.

mgr

25.06.91.

jw.

456

Pierzchała Robert

Energooszczędne oświetlenie wybranych pomieszczeń.

mgr

jw.

jw.

457

Bargieł Grzegorz

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

jw.

jw.

458

Rębalski Adam

Analiza porównawcza wybranych metod obliczania strumienia świetlnego na podstawie danej bryły fotometrycznej.

inż.

jw.

dr M. Okoń

459

Szczypińska Lucyna

Elektryczne oświetlenie miejscowe w pomieszczeniach roboczych.

inż

jw.

jw.

460

Loranc Krzysztof

Analiza celowości przyjmowania poszczególnych rodzajów wymiany źródeł światła przy określeniu systemu konserwacji oświetlenia.

mgr

17.10.91.

prof. J. Bąk

461

Miller Tomasz

Oświetlenie wybranej hali fabrycznej przy zastosowaniu różnych rodzajów źródeł światła.

mgr

20.12.91

prof. J. Bąk


1992

462

Kołacińska Arleta

Analiza stanu oświetlenia światłem elektrycznym w wybranych pomieszczeniach biurowych.

inż

03.06.92.

dr M. Okoń

463

Polijaniuk Jerzy

Oświetlenie pomieszczeń pracy z monitorami.

inż

jw.

jw.

464

Kołodziejski Włodzimierz

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych halach produkcyjnych monitorów kolorowych w Piasecznie.

inż.

jw.

jw.

465

Niebutkowski Tomasz

Badanie wpływu współczynnika odbicia powierzchni wnętrza na sprawność oświetlenia.

inż.

jw.

jw.

466

Kobiałka Mirosław

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych halach przemysłu hutniczego.

inż.

jw.

jw.

467

Głuchowski Tadeusz

Analiza stanu oświetlenia w wybranych wnętrzach handlowych.

inż.

jw.

jw.

468

Pracki Piotr

Weryfikacyjne badanie systemu wielokryteryjnego projektowania oświetlenia ze wspomaganiem komputerowym w zakresie rozmieszczenia opraw w układzie szachownicy.

mgr

07.07.92.

Prof. J. Bąk

469

Rzepiński Robert

Ocena wydajności energetycznej oświetlenia ogólnego wybranych pomieszczeń przy zastosowaniu sprzętu oświetleniowego różnej produkcji.

mgr

07.07.92.

jw.

470

Lubak Adam

Analiza wybranych rozwiązań oświetlenia ogólnego wnętrz.

mgr

07.07.92.

jw.

471

Pasik Tomasz

Ocena wydajności energetycznej oświetlenia ogólnego wybranych pomieszczeń przy zastosowaniu sprzętu oświetleniowego różnej produkcji.

mgr

09.10.92.

jw.

472

Wasilkowski Adam

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

jw.

jw.

473

Grzondkowski Maciej

Sposoby oświetlenia miejscowego.

mgr

jw.

jw.

474

Ciepiela Tomasz

Analiza rozwiazań oświetlenia ogólnego przy rozmieszczeniu opraw w układzie szachownicy według systemu wielokryteryjnego projektowania ze wspomaganiem komputerowym.

mgr

09.10.92.

prof. J. Bąk

475

Winiarek Cezary

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

jw.

jw.

476

Bratos Radosław

Ocena wydajności energetycznej oświetlenia ogólnego wybranych pomieszczeń przy zastosowaniu sprzętu oświetleniowego różnej produkcji.

mgr

jw.

jw.

477

Łuczak Bogumiła

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych salach lekcyjnych.

inż.

03.12.92.

dr M. Okoń


1993

478

Słomkowski Grzegorz

Ocena projektów oświetleniowych i lamp sygnałowych samochodu Fiat - Cinquecento.

mgr

15.06.93.

dr W. Żagan

479

Szumny Dariusz

Obliczenia fotometryczne oprawy oświetleniowej z odbłyśników rozpraszających.

mgr

jw.

jw.

480

Smolarczyk Jarosław, Jan

Porównawcze badanie wybranych typów rtęciówek różnej produkcji.

mgr

05.07.93.

mgr

M. Lipowski

481

Bereszczyński Witold

Wybrane rozwiązania oświetlenia przy zastosowaniu oświetlenia nowej generacji.

mgr

19.10.93.

prof. J. Bąk

482

Wysokiński Paweł

Analiza stanu oświetlenia wybranych wnętrz w hotelu Polonia i Metropol w Warszawie.

inż.

jw.

mgr

M. Lipowski

483

Sarzyński Dariusz, Stanisław

Analiza i ocena źródeł światła nowej generacji i układówe ich pracy.

mgr

jw.

jw.

484

Kierejsza Mariusz

Ocena przydatności w projektowaniu oświetlenia wybranych, dostępnych w kraju, programów komputerowych.

mgr

j.w.

mgr

K. Maciejewski

485

Żochowski Tomasz

Wybrane rozwiazania oświetlenia przy zastosowaniu sprzętu oświetleniowego nowej generacji.

mgr

j.w.

prof. J. Bąk

486

Nieborek Robert

Analiza i ocena opraw oświetlenia ogólnego nowej generacji.

mgr

jw.

mgr

K. Maciejewski1994

487

Smolarczyk Renata

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

19.01.94.

mgr

M. Lipowski

488

Salata Krzysztof

Aspekty estetyczne oświetlenia wnętrz wynikające z doświadczeń oświetlenia scenicznego.

mgr

17.05.94.

jw.

489

Szymaniuk Krzysztof

Analiza oświetlenia elektrycznego w halach Międzynarodowego Dworca Lotniczego w Warszawie.

mgr

jw.

jw.

490

Nowakowski Marek

Porównanie kosztów oświetlenia dużej hali fabrycznej w warunkach różnej zmianowości pracy, przy zastosowaniu różnych rodzajów źródeł światła.

mgr

jw.

jw.

491

Drelowiec Jacek

Porównawcze badanie wybranych typów żarówek różnej produkcji

mgr

30.06.94.

dr W. Żagan

492

Cieślik Sylwia

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

jw.

prof. J. Bąk

493

Terelak Aleksander Maciej

Obliczanie fotometryczne zwierciadlanych odbłyśników walcowych z wykorzystaniem metody promieni odwrotnych.

mgr

12.10.94.

dr hab.

W. Żagan

494

Matusiak

Krzysztof

Stanisław


Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

jw.

prof. J. Bąk

495

Jackowicz

Norbert, Michał

Ocena wydajności energetycznej oświetlenia w wybranych pomieszczeniach biurowych o zmodernizowanym oświetleniu.

mgr

05.12.94.

jw.

496

Soszka Marek

Ocena oświetlenia w wybranych pomieszczeniach na podstawie badań ankietowych i sformalizowanego określania stanu oświetlenia.

mgr

jw.

jw.

497

Stępniewski Mariusz

Badanie sposobów i efektów energooszczędnego oświetlenia drogowego.

mgr

19.12.94.

dr. W. Żagan

498

Majcher Jacek

Porównawcze badanie wybranych typów świetlówek różnej produkcji.

mgr

jw.

mgr

M. Lipowski


1995

499

Bitkowski Mariusz

Badanie wybranych typów świetlówek kompaktowych.

mgr

20.01.95.

dr W. Żagan

500

Lenarciak Dariusz

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

03.07.95.

mgr

M. Lipowski

501

Birkowski Maciej Jarosław

Anakiza i ocena kryterialnych wartości wskaźników rozmieszczenia opraw oświetlenia ogólnego w układzie szachownicy w zastosowaniu do typowych opraw oświetleniowych nowej generacji.

mgr

jw.

prof. J. Bąk

502

Rudziński Wojciech

Porównawcza charakterystyka wybranych programów komputerowych wyznaczania cech oświetlenia wnętrz.

mgr

jw.

prof.

W. Dybczyński

503

Gałko Andrzej

Ocena wydajności energetycznej oświetlenia w wybranych pomieszczeniach biurowych o zmodernizowanym oświetleniu.

mgr

01.09.95.

prof. J. Bąk

504

Zalewski Sławomir

Wyznaczanie ze wspomaganiem komputerowym luminancji i światłości kloszy rozpraszających w dowolnym kształcie.


mgr

27.09.95.

dr. W. Żagan

505

Czyżewski Dariusz

Ocena projektorów i lamp sygnałowych samochodu Opel Astra.

mgr

27.09.95.

dr W. Żagan

506

Niewiadomski Marek Arkadiusz

Oświetlenie w fotografii.

mgr

19.10.95.

prof. J. Bąk

507

Olczak Paweł

Analiza sposobów uzyskiwania oświetlenia wydajnego energetycznie wraz z oceną jakości oświetlenia i otoczenia świetlnego, na podstawie wybranych przykładów rozwiązywania oświetlenia wnętrz.

mgr

22.11.95.

jw.

508

Rechnio Przemysław

Ocena wydajności energetycznej oświetlenia w wybranych pomieszczeniach biurowych o zmodernizowanym oświetleniu.

mgr

jw.

jw.


1996

509

Bagiński Adam

Analiza stanu oświetlenia i możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

25.01.96.

mgr

M. Lipowski

510

Cytryniak Sławomir

Porównawcza analiza i ocena stanu oświetlenia ulicznego w wyniku modernizacji oświetlenia.

mgr

26.01.96.

dr W. Żagan

511

Rutkowski Andrzej

Ocena wydajności energetycznej oświetlenia w wybranych pomieszczeniach, zrealizowanego przy zastosowaniu sprzętu oświetleniowego starej i nowej generacji.

mgr

05.02.96.

prof. J. Bąk

512

Skulimowski

Paweł, Tomasz

Badanie właściwości świetlnych wysokoprężnej

lampy sodowej.

mgr

26.02.96.

prof.

W. Dybczyński

513

Krupiński Rafał

Iluminacja budynków.

mgr

04.07.96.

dr hab.

W. Żagan

514

Ciesielski Adam

Analiza i ocena stanu oświetlenia oraz możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

21.10.96.

prof.

W. Dybczyński

515

Kowalski Maciej

Analiza i ocena stanu oświetlenia oraz możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

jw.

jw.


1997

516

Malczewski Paweł Andrzej

Analiza i ocena oświetlenia w wybranych pomieszczeniach, realizowanego w wyniku zastosowania sprzętu oświetleniowego nowej generacji.


mgr

04.06.97.

prof. J. Bąk

517

Uzarski Konrad

Konserwacja oświetlenia drogowego.

inż.

23.06.97.

mgr P. Pracki

518

Jabłoński

Robert, Jerzy

Analiza i ocena oświetlenia wybranych hal peronowych warszawskiego metra.

mgr

01.07.97.

prof. J. Bąk

519

Okoń

Paweł, Michał

Iluminacja wybranego budynku.

mgr

07.07.97.

dr hab.

W. Żagan

520

Giska Tomasz

Analiza stanu oświetlenia i w miarę potrzeby możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

29.10.97.

prof. J. Bąk

521

Zembowicz Marek

Analiza stanu oświetlenia i w miarę potrzeby możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

jw.

jw.

522

Płochocki

Piotr, Ireneusz

Analiza i ocena zastosowań zadanych typów opraw oświetleniowych do oświetlania wybranych pomieszczeń biurowych i sklepowych

mgr

2611.97.

jw.


1998

523

Wiśniewski Marcin, Jan

Badanie sposobów i efektów energooszczędnego oświetlenia wnętrz, w wyniku stosowania sprzętu oświetleniowego nowej generacji.

mgr

14.01.98.

jw.

524

Stankiewicz Jerzy

Analiza i ocena zastosowań wybranych typów opraw oświetleniowych do oświetlenia typowych pomieszczeń biurowych i sklepowych.

mgr

28.01.98.

prof. J. Bąk

525

Jedliński Piotr

Analiza i ocena luminacji wybranych samochodowych lamp sygnałowych.

mgr

05.98.

prof. W. Żagan

526

Pankiewicz

Leszek, Józef

Ocena wydajności energetycznej oświetlenia w wybranych pomieszczeniach przy zastosowaniu sprzętu oświetleniowego starej i nowej generacji.

mgr

30.06.98.

prof. J. Bąk

526b

Glinko Grzegorz

Analiza dokładności obliczeń natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej we wnętrzach z zastosowaniem opraw oświetleniowych realizujących I klasę oświetlenia.

mgr

15.09.98.

mgr A. Wiśniewski

527

Ostrowski Sebastian

Iluminacja wybranego obiektu architektonicznego.

mgr

11.12.98

prof. J. Żagan


1999

528

Adaszak Grzegorz

Analiza i ocena racjonalnego minimalizowania wartości współczynnika zapasu przy oświetlaniu ogólnym wnętrz.

mgr

14.01.99.

prof. J. Bąk

529

Wierzbicki Jarosław

Oświetlenie reklamowe.

inż.

05.03.99.

mgr

A. Wiśniewski

530

Łakus Tomasz

Ocena cech jakościowych oświetlenia w wybranych pomieszczeniach przy zastosowaniu opraw oświetlenia bezpośredrniego.

inż.

05.03.99.

mgr P. Pracki

531

Guzik Marcin

Modernizacja oświetlenia w wybranych pomieszczeniach, realizowana przy zamianie sprzętu oświetleniowego starej generacji na sprzęt nowej generacji.

mgr

21.03.99.

prof. J. Bąk

532

Onyśk Artur

Analiza stanu oświetlenia i w miarę potrzeby możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

11.06.99.

jw.

533

Korupczyński

Rafał

Graniczna odległość fotometrowania dla opraw nowej generacji oświetlenia ogólnego kl. I.

mgr

05.07.99.

mgr

A. Wiśniewski

534

Krutkiewicz Arkadiusz

Iluminacja zespołu pałacowego w Starej Wsi.

mgr

jw.

prof. W. Żagan

535

Rybicki Andrzej

Oświetlenie witryn sklepowych.

inż.

jw.

mgr

A. Wiśniewski

536

Kleczkowski Robert

Analiza stanu oświetlenia i w miarę potrzeby możliwości jego poprawy w wybranych pomieszczeniach.

mgr

05.07.99.

prof. J. Bąk

537

Gabryelczyk Filip

Zastosowanie metod CAD do obliczeń fotometrycznych opraw oświetleniowych.

mgr

jw.

prof. W. Żagan

538

Strusiński Paweł

Optymalizowanie rozwiązań oświetlenia ogólnego wnętrz ze względu na wydajność energetyczną.

mgr

28.10.99.

prof. J. Bąk

539

Zagajewski Piotr

Oświetlenie pomieszczeń biurowych

inż.

07.04.2000

Mgr Wiśniewski

540

Jóźwiak Marcin

Opracowanie programu komputerowego do obliczania składowej rozkładu składowej bezpośredniej natężenia oświetlenia

mgr

20.06.2000

Mgr Pracki

541

Sawko Rafał

Elektryczne układy zasilające do świetlówek liniowych

inż.

20.06.2000

Mgr Wiśniewski

542

Podgórski Piotr

Oświetlenie hal przemysłowych

inż.

20.06.2000

Mgr Pracki

543

Szyszka Wojciech

Projektowanie oświetlenia z uwzględnieniem wyposażenia wnętrz

mgr

10.07.2000

Mgr Pracki

544

Kotowicz Adam

Sterowanie oświetleniem we wnętrzach w aspekcie oszczędzania energii i elastyczności wykorzystania urządzeń oświetleniowych

mgr

25.09.2000

Dr Okoń

545

Kołodziej Michał

Próba symulacyjnych badań oświetlenia mieszkań z uwzględnieniem oddziaływania otoczenia świetlnego

mgr

25.09.2000

Prof. Bąk

546

Pokropek Przemysław

Pomiary oświetlenia drogowego

inż.

18.10.2000

Mgr Zalewski

547

Ziemianek Agnieszka

Oświetlenie i iluminacja terenów zewnętrznych

mgr

12.12.2000

Prof. Żagan

548

Utrata Artur

Oświetlanie stadionów

mgr

11.01.2001

Dr Pracki

549

Remiszewski Jarosław

Elektroniczne układy zasilające świetlówki liniowe

mgr

18.01.2001

Dr Wiśniewski

550

Mierzwa Tomasz

Analiza procesu reżyserii scen oświetleniowych w spektaklach teatralnych

mgr

19.01.2001

Mgr Bojar

551

Skorupka Bogdan

Projekt iluminacji kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Trójcy w Kobyłce

mgr

25.01.2001

Prof. Żagan


2001

552Fijałkowski Jakub

Studium oświetlenia obiektów sakralnych

mgr

23.02.01

Prof. W. Żagan

553

Wyleżyński

Marek

Analiza cech oświetlenia mieszanego

inż.

30.03.01

Dr P. Pracki

554

Kulczak

Andrzej

Analiza cech oświetlenia przeważnie bezpośredniego

inż.

30.03.01

Dr P. Pracki

555Ostrowski Krzysztof

Ocena funkcjonowania projektorów i lamp sygnałowych samochodu Daewoo Matiz

mgr

7.06.01

Prof. W. Żagan

556Kaźmierczak Piotr

Projekt iluminacji kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie

mgr

27.06.01

Prof. W. Żagan

557Jakóbiec Wojciech

Analiza wpływu klas oświetlenia na racjonalność sposobów oświetlenia i na stan oświetlenia w wybranych pomieszczeniach

mgr

27.06.01

Prof. J. Bąk

558Belka

Witold

Wykorzystanie badań ankietowych do oceny oświetlenia biur

mgr

27.06.01

Dr P. Pracki

559Zbrzyzny

Piotr

Projekt i wykonanie układu odbłyśnika ze świetlówką typu FM

inż.

27.06.01

Prof. W. Żagan

559Żabik

Andrzej

Projekt i wykonanie układu odbłyśnika ze świetlówką typu FM

inż.

27.06.01

Prof. W. Żagan

560Radomski

Piotr

Sterowanie plamą świetlną iluminacyjnych naświetlaczy liniowych

inż.

27.06.01

Prof. W. Żagan

560Nieborek

Robert

Sterowanie plamą świetlną iluminacyjnych naświetlaczy liniowych

inż.

27.06.01

Prof. W. Żagan

561Sienkiewicz

Piotr

Ocena rozkładu luminancji wybranych obiektów ze zrealizowaną iluminacją

inż.

27.06.01

Prof. W. Żagan

562Sarna

Piotr

Badanie luminancji kloszy samochodowych lamp sygnałowych

inż.

27.06.01

Prof. W. Żagan

563Raczkowski Robert

Sterowanie oświetleniem i modernizacja oświetlenia w salce wykładowej

inż.

27.06.01

Dr Wiśniewski

564


Bachański

Rafał

Organizacja i wykonanie pomiarów oświetlenia ulic

inż.

5.10.01

Prof. Żagan

565Mielczarek

Jacek

Analiza oświetlenia w wybranych sklepach

inż.

5.10.01

Dr Pracki

566Zieliński

Piotr

Wyznaczanie luminancji gabarytowej źródeł światła stosowanych w projektorach

inż.

5.10.01

Prof. Żagan

567Boczkowski

Tomasz

Iluminacja Gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

mgr

5.10.01

Prof. Żagan

568Krzyżanowski

Jarosław

Ocena fotometryczna i kolorymetryczna oświetlenia zewnętrznego samochodu Mercedes klasy S

mgr

5.10.01

Prof. Żagan

569Wojtasik

Rafał

Badania fotometryczne i spektrofotometryczne lamp metalohalogenkowych

mgr

5.10.01

Dr Wiśniewski

570Gawroński

Dariusz

Analiza oświetlenia w wybranych restauracjach

inż.

23.11.01

Dr. Pracki

571Wilczyński Tomasz

Projekt iluminacji kościoła parafialnego w Skierniewicach

mgr

23.11.01

Prof. Żagan

572Liebchen

Piotr

Ocena fotometryczna i kolorymetryczna oświet-lenia zewnętrznego samochodu osobowego Mercedes z wyładowczymi źródłami światła

mgr

23.11.01

Prof. Żagan

573Fabijański

Grzegorz

Pomiary luminancji nawierzchni drogowej

mgr

23.11.01

Prof. Żagan

574Szczuchniak

Andrzej

Projekt iluminacji kościoła ewangelicko – augsburgskiego przy ul. Kredytowej w Warszawie

mgr

23.11.01

Prof. Żagan

575Małkiewicz

Krzysztof

Graficzno – analityczne obliczanie układów odbłyśników zwierciadlanych

inż.

14.12.01

Prof. Żagan

576Nowakowski Tomasz

Badania porównawcze różnych typów niskonapięciowych żarówek halogenowych

mgr

21.12.01

Dr Wiśniewski

577Rymkiewicz Tomasz

Aktualizacja wzorców fotometrycznych

mgr

21.12.01

Prof. Żagan

578Stachurski Krzysztof

Wyznaczanie luminancji gabarytowej źródeł światła

mgr

21.12.01

Dr Czyżewski


2002

579Janicki

Konrad

Analiza porównawcza pakietu LightScape na tle innych programów obliczania oświetlenia

mgr

15.01.02

Prof. Żagan

580Kamieniarz

Michał

Analiza oświetlenia w wybranych księgarniach

inż.

15.01.02

Dr Pracki

581Sygocki Grzegorz

Pomiary fotometryczne i elektryczne wybranych typów świetlówek jednotrzonkowych

inż.

15.05.02

Dr Wiśniewski

582Górski

Piotr

Analiza oświetlenia wybranych sal konferencyjnych

inż.

15.05.02

Dr Pracki

583Kłos

Arkadiusz

Oświetlanie stref komunikacyjnych

inż.

15.05.02

Dr Pracki

584Andrzejczak Jacek

Sposoby oświetlania sal lekcyjnych

inż.

15.05.02

Dr Pracki

585Smoliński

Rafał

Projekt i wykonanie elektronicznego statecznika do świetlówki 18 W

inż.

15.05.02

Dr Wiśniewski

586Buczkowski Radosław

Iluminacja kościoła farnego w Węgrowie

mgr

3.07.02

Prof. Żagan

587Faliński Marcin

Oświetlanie sal lekcyjnych

mgr

3.07.02

Dr Pracki

588Smoliński

Rafał

Analiza i ocena oświetlenia wybranych w Politechnice Warszawskiej audytoriach, po modernizacji w nich oświetlenia, z zastosowa-niem sprzętu oświetleniowego nowej generacji

mgr

3.07.02

Prof. Bąk

589Gańko Franciszek ł

Iluminacja mostów

mgr

11.10.02

Prof. Żagan

590Raczyński Arkadiusz

Opracowanie założeń wstępnych oraz koncepcji rozwiązań opraw oświetlenia dynamicznego

mgr

11.10.02

Mgr Wasserfurth

591Pułka Dariusz

Badania fotometryczne i kolorymetryczne świetlówek z reflektorami i dyfuzorami

mgr

11.10.02

Prof. Żagan

592Chodak Rafał

Pomiary fotometryczne i elektryczne wybranych typów świetlówek liniowych

inż.

11.10.02

Dr Wiśniewski

593Kowalski Jarosław

Sterowanie oświetleniem wnętrz

inż.

11.10.02

Dr Wiśniewski

594Kowalski Michał

Modernizacja stanowiska do pomiarów światłości kierunkowej opraw oświetleniowych

inż.

15.11.02

Dr Zalewski

594Warszton Marek

Modernizacja stanowiska do pomiarów światłości kierunkowej opraw oświetleniowych

inż.

15.11.02

Dr Zalewski

595Radzio Rafał

Badanie rozkładów luminancji lamp sygnałowych samochodu

mgr

15.11.02

Prof. Żagan

596Mac Dang Minh

Badanie wskaźnikowej rozpraszania

mgr

15.11.02

Dr Zalewski

597Próchniewicz Radosław

Ocena przydatności wykorzystania kryterialnych wskaźników rozmieszczenia opraw w uzyskiwaniu wymaganej równomierności oświetlenia we wnętrzach z dwoma strefami pracy o różnych czynnościach

mgr

15.11.02

Dr Pracki
© Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej 2007 Wydział Elektryczny