Strona Główna Aktualności Linki Kontakt
Baza Pracowników
Baza Doktorantów Doktoraty
Tematy Prac Studia Dzienne Studia Zaoczne Studia Podyplomowe
O Zakładzie Historia Laboratoria Absolwenci (1949-2002) Absolwenci od 2003 Seminaria ZTŚ Plan Zajęć Projekty Zdjęcia
Aktualności Plan zajęć Dla studentów
Strona Główna  >  Doktoranci  >  Doktoraty

Zakład Techniki Świetlnej może pochwalić się dużym dorobkiem naukowym. Zaświadczyć może o tym liczba wypromowanych doktorów.

Poniżej przedstawiamy listę zakończonych sukcesem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.


Rozprawy doktorskie:

Lp.

Imię i nazwisko

Rok obrony nadania tytułu

Tytuł pracy

Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora.

1.

Andrzej Lelakowski

1964

Wpływ charakterystyki dławika na pracę lampy fluoryzującej przy wahaniach napięcia zasilania

Prof. Tadeusz Oleszyński

2.

Jerzy Bąk

1964

Analiza wpływu kształtu lumenomierza na uchyb systematyczny pomiaru strumienia świetlnego

Prof. Tadeusz Oleszyński

3.

Mieczysław Banach

1964

Ocena wpływu przestrzennego rozmieszczenia rtęciowych  źródeł  światła na możliwość wystąpienia zjawiska stroboskopowego

Prof. Tadeusz Oleszyński

4.

Władysław Golik

1967

Ustalenia schematu zastępczego selenowego ogniwa fotoelektrycznego dla potrzeb analizy własności fotometrycznych ogniwa

Prof. Tadeusz Oleszyński

5.

Antoni Mańk

1978

Analiza wpływu dokładności korekcji widmowej i odwzorowania  pola powierzchni w głowicy fotometrycznej na dokładność pomiaru luminancji metodami obiektywnymi

Prof. Tadeusz Oleszyński

6.

Witold Chróścicki

1967

Uogólnienia metoda wyznaczania wartości natężenia oświetlenia dziennego na podstawie pomiarów fotometrycznych i aktynometrycznych

Prof. Tadeusz Oleszyński

7.

Stefan Konarski

1973

Przystosowanie fotometrów obiektywnych do pomiarów przy różnych stanach adaptacji oka obserwatora

Prof. Tadeusz Oleszyński

8.

Maurycy Hütnner

1970

Techniczna metoda obliczania skrętek do żarówek gazowych

Prof. Tadeusz Oleszyński

9.

January Konopka

1971

Analiza wpływu parametrów elektrycznych i konstrukcyjnych wysokonapięciowych rur jarzeniowych, pokrytych luminoforem halofosforanowym na ich rozkład widmowy promieniowania i charakterystykę barwną

Prof. Tadeusz Oleszyński

10.

Jan Grzonkowski

1971

Wpływ parametrów elektrycznych i konstrukcyjnych wysokonapięciowych rur jarzeniowych bez luminoforu na ich rozkład widmowy promieniowania i charakterystyką barwną

Prof. Tadeusz Oleszyński

11.

Danuta Miller

1975

Automatyczny pirometr barwny

Doc. Władysław Felhorski

12.

Jerzy Świętochowski

1976

Poprawa dokładności metody pomiaru strumienia świetlnego w lumenomierzu kulistym przez optymalny dobór przesłony okna pomiarowego

Doc.
Jerzy Bąk

13.

Piotr Gordon

1975

Zmiany  warunków widzenia na oświetlonych drogach w różnych stanach wilgotności nawierzchni jezdni

Prof. Tadeusz Oleszyński

14.

Zbigniew Turlej

1978

Koncepcja otoczenia świetlnego w sztucznie oświetlonych wnętrzach

Doc.
Jerzy Bąk

15.

Janusz Mazur

1977

Obliczenia równomierności oświetlenia ogólnego pod układem opraw, metodą wskaźnika rozmieszczenia punktów świetlnych

Doc.
Jerzy Bąk

16.

Michał Obojski

1980

Wpływ barwy światła świetlówek krajowych na subiektywną ocenę oświetlenia pomieszczeń biurowych

Doc.
Jerzy Bąk

17.

Katarzyna Zdanowicz

1980

Wpływ częstotliwości napięcia zasilającego na promieniowanie krajowych lamp fluoroscencyjnych

Doc.
Jerzy Bąk

18.

Marian Okoń

1985

Uproszczone wyznaczanie wskaźnika wykorzystania strumienia świetlnego do bezpośredniego oświetlenia płaszczyzny roboczej

Prof.
Jerzy Bąk

19.

Włodzimierz Sładkowski

1991

Sztuczne nieboskłony o rozkładzie  luminacji nieba całkowicie zachmurzonego

Prof.
Jerzy Bąk

20.

Piotr Pracki

2000

Rozmieszczanie świetlówkowych opraw oświetlenia bezpośredniego wg kryterium wytworzonego rozkładu luminancji w otoczeniu

Prof.
Jerzy Bąk

21.

Andrzej Wiśniewski

2000

Minimalizowanie licznych opraw oświetleniowych przy oświetleniu ogólnym wnętrz

Prof.
Jerzy Bąk

22.

Dariusz Czyżewski

2000

Luminancyjny model samochodowych źródeł światła

Dr hab. Wojciech Żagan

23.

Sławomir Zalewski

2002

Obliczenia symulacyjne rozpraszających opraw oświetleniowych o symetrii obrotowej.

Dr hab. Wojciech Żagan

24.

Rafał Krupiński

2003

Iluminacja zespołów obiektów architektonicznych

Dr hab. Wojciech Żagan

25.

Rafał Korupczyński

2004

Dobór wielkości lumenomierzy niekulistych o kształtach mających znaczenie praktyczne

Prof. Jerzy Bąk

26.

Henryk Wachta

2004

Formowanie rozsyłu strumienia świetlnego opraw oświetleniowych ze świetlówkami kołowymi

Prof. dr hab. Wojciech Żagan

27.

Adam Kotowicz

2005

Rozkłady luminancji lamp wyładowczych do reflektorów samochodowych i parametry optyczne materiałów żarnika

Techniche Universitaet Berlin

28.

Grzegorz Glinko

2006

Identyfikacja fotometryczna oraz aplikacje oświetleniowe niekonwencjonalnych form odbłyśników.

Prof. dr hab. Wojciech Żagan

29.

Piotr Kaźmierczak

2007

Badania eksploatacyjne stanu oświetlenia obiektów iluminowanych

Prof. dr hab. Wojciech Żagan

30.

Michał Kołodziej

2008

Iluminacja neogotyckich obiektów architektury sakralnej

Prof. dr hab. Wojciech Żagan

31.

Wojciech Moćko

2008

Zastosowanie scalonych przetworników obrazu do analizy kolorymetrycznej

Prof. dr hab. Wojciech Żagan

32.

Jarosław Krzyżanowski

2010

Zastosowanie sieci neuronowych do sterowania systemu światła dziennego i sztucznego

Technische Universitat Berlin

33.

Sebastian Słomiński

2010

Mapowanie rozkładu luminancji źródła światła w obliczeniach fotometrycznych odbłyśników zwierciadlanych

Prof. dr hab. Wojciech Żagan

34.

Marcin Ciupak

2011

Modelowanie rozkładu luminancji w iluminacji na podstawie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie

Prof. dr hab. Wojciech Żagan

35.

Michał Pawlaczyk

2012

Ekwiwalentność kontrastu luminancji i barwy w iluminacji

Prof. dr hab. Wojciech Żagan

36.

Paweł Kelm

2012

Kształtowanie przestrzennego rozsyłu strumienia świetlnego przez matrycowe oprawy oświetleniowe ze źródłami elektroluminescencyjnymi

Prof. dr hab. Wojciech ŻaganRozprawy habilitacyjne:

1. Mieczysław Banach - 1968
2. Jerzy Bąk - 1969
3. Władysław Dybczyński       - 1987/1989 (kolokwium/zatwierdzenie)
4. Janusz Mazur - 1993
5. Wojciech Żagan - 1993
6. Dariusz Sawicki - 2008

© Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej 2007 Wydział Elektryczny