Strona Główna Aktualności Linki Kontakt
Baza Pracowników
Baza Doktorantów Doktoraty
Tematy Prac Studia Dzienne Studia Zaoczne Studia Podyplomowe
O Zakładzie Historia Laboratoria Absolwenci (1949-2002) Absolwenci od 2003 Seminaria ZTŚ Plan Zajęć Projekty Zdjęcia
Aktualności Plan zajęć Dla studentów
Strona Główna  >  ZTS  >  Historia

Formalnie historia techniki świetlnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej zaczyna się od chwili gdy jako Katedrę Techniki Świetlnej powołano oddzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną (od 1951 roku). Było to prawie dokładnie przed 50-ciu laty. Nie oznacza to, że wcześniej na Wydziale Elektrycznym technika świetlna nie była nauczana i uprawiana. Nauczano techniki świetlnej już znacznie wcześniej, już w okresie kiedy powstawał Wydział Elektryczny. Początkowo zagadnienia oświetlenia były treścią oddzielnych wykładów prowadzonych przez profesora Pawlikowskiego. W późniejszym okresie, w latach 30-tych, zagadnienia pomiarów fotometrycznych nauczano wspólnie z problematyką miernictwa elektrycznego. Z tego okresu, do dziś w Zakładzie Techniki Świetlnej znajduje się unikalny zabytkowy lumenomierz przeznaczony do pomiarów strumienia świetlnego lamp naftowych i gazowych, z charakterystycznym kominem na gazy spalinowe. Jest to nabytek z czasów przed drugą wojną światową, kiedy to prof. K.Drewnowski nauczał miernictwa ( w tym również i miernictwa techniki świetlnej).

Historia każdej jednostki dydaktycznej i naukowej to przede wszystkim studenci i profesorowie. Jeśli spojrzeć w starannie prowadzoną, od początku istnienia, księgę prac dyplomowych zrealizowanych w Zakładzie, dostrzeże się również imponującą liczbę – 550 absolwentów. Tyle nazwisk! Tyle tematów prac dyplomowych! Tyle egzaminów dyplomowych! Wszyscy dzisiejsi pracownicy zakładu to również jego absolwenci. Jest to już czwarte pokolenie pracowników. Spośród absolwentów warszawskiej techniki świetlnej aż 6-ciu dostąpiło zaszczytu profesora (Jerzy Bąk, Roman Matla, Jerzy Barzykowski, Antoni Szumanowski, Janusz Mazur, Wojciech Żagan). Aż 22 doktorów wypromowali do dziś, z zakresu techniki świetlnej, profesorowie pracujący w zakładzie. To absolwenci zakładu tworzyli kadrę techniczną polskiego przemysłu oświetleniowego, placówek badawczych, biur projektów, tworzyli i obsadzali stanowiska pracy dla specjalistów oświetlenia w telewizji, w teatrach. Wielu naszych absolwentów, z ogromnym powodzeniem, wynikającym z rzetelnego wykształcenia, pracuje za granicą w swoim wyuczonym zawodzie.

Zakład Techniki Świetlnej był i nadal po części jest kuźnią kadr dla innych polskich ośrodków akademickich. Z zakładem współpracowali i w oparciu o jego pozycję naukową usamodzielnili się profesorowie: Mieczysław Banach i Władysław Dybczyński – kierownicy bliźniaczych zakładów w Politechnice Poznańskiej i Politechnice Białostockiej. Cała działalność Polskiego Komitetu Oświetleniowego to głównie wynik aktywności kadry i absolwentów zakładu. Uznanie międzynarodowe dla polskiej techniki świetlnej, wyrażone chociażby poprzez dwukrotny wybór Polaków (prof. Tadeusz.Oleszyński, inż. Jan Kossakowski) na wiceprezydentów Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej to również chwała dla Zakładu Techniki Świetlnej. Kadra naukowa i dydaktyczna Zakładu- historia i teraźniejszość

Postacią pierwszoplanowa w historii Zakładu był bez wątpienia prof. Tadeusz Oleszyński. Był pierwszym kierownikiem Zakładu i kierował nim bez przerwy ponad 20 lat (do 1973 roku) Był on twórca polskiej techniki świetlnej, był autentycznym autorytetem w tej dziedzinie, zarówno w kraju jak i za granica. Był organizatorem i kierownikiem Zakładu Techniki Świetlnej w Międzylesiu. W wyniku jego starań odtworzono, po II wojnie światowej, Polski Komitet Oświetleniowy, który profesor wprowadził do struktur Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej. Jeszcze dziś, gdy czwarte pokolenie wychowanków prof. Oleszyńskiego zdobywa ostrogi wiedzy w tej dziedzinie, postać profesora służy technice świetlnej poprzez świetne podręczniki.

Obok profesora Oleszyńskiego pierwsza kadrę naukowo dydaktyczną Zakładu tworzyli doc. Wł. Felhorski, dr. M.Hüttner oraz, wówczas jako młody asystent, pracujący do dziś, prof. dr hab. Jerzy Bąk. Wraz z rozwojem zakładu jego skład naukowo-dydaktyczny uzupełniali kolejno mgr inż. Mieczysław Lipowski oraz dr inż. Jan Grzonkowski. Właśnie te trzy postacie oraz kolejny wychowanek zakładu, dr Piotr Gordon, przejęli pałeczkę nauczania i badań naukowych po profesorze Oleszyńskim gdy ten odszedł na emeryturę. Następcą profesora Oleszyńskiego na stanowisku kierownika zakładu był mgr inż. Mieczyslaw Lipowski (kierownik w latach 1973-1978). Kontynuował on linię rozwoju zakładu, wypracowaną przez profesora Oleszyńskiego. W tym czasie w zakładzie realizowano wiele prac badawczych i rozwojowych dla dość prężnego polskiego przemysłu oświetleniowego.

Kolejnym kierownikiem Zakładu, aż do 1997 r., był prof. Jerzy Bąk. Za jego przyczyną działalność naukowa Zakładu, w tym okresie, skierowana została wyraźnie w stronę techniki oświetlania. Na tym polu polska technika świetlna zaznaczyła swą obecność w skali międzynarodowej. Profesor Bąk jest autorem kilku podręczników i książek, które tworzą podstawowy zasób polskiej literatury technicznej z zakresu techniki oświetlania.

Od 1997 roku Zakładem Techniki Świetlnej kieruje prof. nzw. dr hab. Wojciech Żagan. Jest to okres, od początku którego tradycyjną technikę świetlną uprawianą i nauczaną w Zakładzie poszerzono w stronę wykorzystania techniki komputerowej i jej nieocenionych usług w zakresie obliczeń oświetlenia, projektowania opraw oświetleniowych i wszelkiego rodzaju symulacji komputerowych. Z osiągnięć na tym polu zakład jest znany i to nie tylko w Polsce. W tym czasie, w zakładzie, powstały spektakularne projekty iluminacji Pałacu Prezydenckiego, Pałacu Staszica, Collegium Novum UJ w Krakowie, Gmachu Opery Narodowej w Warszawie i innych ważnych obiektów. Bazą tych osiągnięć jest symulacja komputerowa oświetlenia. W chwili obecnej kadrę naukową dydaktyczną Zakładu tworzą: prof. dr hab. Jerzy Bąk, prof. nzw. dr hab. Wojciech Żagan, adiunkci: dr inż. Dariusz Czyżewski, dr inż. Piotr Pracki i dr inż. Andrzej Wiśniewski a także st. asystent mgr inż. Sławomir Zalewski. Poczynania dydaktyczne wspierają nadal: mgr inż. Mieczysław Lipowski oraz dr inż. Jan Grzonkowski, który jako przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego ułatwia kontakt Zakładu ze światem zewnętrznym. Obecnie w Zakładzie jest aż 8 doktorantów, co daje gwarancję ciągłości kadry naukowej na przyszłość.


© Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej 2007 Wydział Elektryczny