Strona Główna Aktualności Linki Kontakt
Baza Pracowników
Baza Doktorantów Doktoraty
Tematy Prac Studia Dzienne Studia Zaoczne Studia Podyplomowe
O Zakładzie Historia Laboratoria Absolwenci (1949-2002) Absolwenci od 2003 Seminaria ZTŚ Plan Zajęć Projekty Zdjęcia
Aktualności Plan zajęć Dla studentów
Strona Główna  >  Studia podyplomowe  >  Aktualności
"Technika Świetlna Użytkowa"

Organizator
Wydział Elektryczny - Instytut Elektroenergetyki, Zakład Techniki Świetlnej

Adres
00-662 Warszawa ul. Koszykowa 75 tel. (022) 234-75-05

WWW
http://www.ee.pw.edu.pl/ts


Kierownik
Dr inż. Andrzej Wiśniewski
e-mail: andrzej.wisniewski@ien.pw.edu.pl


Charakterystyka
Zakres tematyczny studiów obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy studiów zapoznają się między innymi z podstawami techniki świetlnej, konstrukcją źródeł światła, budową i projektowaniem opraw oświetleniowych, podstawami projektowania oświetlenia wnętrz, podstawami oświetlenia zewnętrznego, iluminacją obiektów, zastosowaniem techniki CAD w technice świetlnej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Techniki świetlnej Politechniki Warszawskiej. Tematyka wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i projektowych jest następująca:

1. Podstawy techniki świetlnej – wykład
2. Psychofizjologia widzenia i oświetlenia – wykład
3. Źródła światła – wykład
4. Technika oświetlania – wykład
5. Iluminacja obiektów - wykład
6. Oprawy oświetleniowe – wykład
7. Fotometria i kolorymetria – wykład
8. Podstawy obliczeń oświetlenia – ćwiczenia
9. Oświetlenie wnętrz – projekt
10. Oświetlenie drogowe – projekt
11. Zastosowanie techniki CAD w technice świetlnej – ćwiczenia
12. Iluminacja obiektów – laboratorium
13. Fotometria i kolorymetria - laboratorium
14. Pomiary oświetlenia wnętrz – laboratorium
15. Pomiary oświetlenia ulicy – laboratorium

Czas trwania
Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele. W soboty 8 godz. zajęć, w niedziele 6 godz. zajęć. Przewiduje się 14 zjazdów.

Zasady naboru
Według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równoważny lub tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równoważny.

Termin zgłoszeń
Od 1 września 2014r. do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż 30 października 2014r.

Opłaty
Przewidywany całkowity Koszt Studiów wynosi 4700 PLN. Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, zajęciach laboratoryjnych oraz materiały szkoleniowe.

© Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej 2007 Wydział Elektryczny